Αρχείο ετικέτας Βάση

Επαναφορά της βάσης του Δέκα (10) & αντικατάσταση ορίου απουσιών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 46 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη: Επαναφορά της βάσης του δέκα στα βασικά μαθήματα και στους κλάδους μαθημάτων και αντικατάσταση του ορίου απουσιών από υποχρεωτική παρουσία των μαθητών.