Αρχείο ετικέτας Βελτίωση Υλικοτεχνικής Υποδομής

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περίληψη: Οι προτάσεις της σχολικής κοινότητας του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου οριοθετούνται σε 5 άξονες του συνόλου της σχολικής πραγματικότητας. Πρώτον σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα εντοπίζονται αδυναμίες και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την εξομάλυνση του σε παιδαγωγικό επίπεδο και αναφορικά με επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, δεύτερον, σε σχέση με τη λειτουργία του σχολείου προσδιορίζονται συγκεκριμένες δράσεις για ενδυνάμωση και εποικοδομητικό συντονισμό ειδικοτήτων καθώς και την ανάπτυξη ευνοϊκού συνεργατικού κλίματος μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, τρίτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης μαθητών παρουσιάζονται σύγχρονες οπτικές με τη χρήση της τεχνολογίας που υιοθετούν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ανάγουν το σχολείο σε κύτταρο γνώσης και ευρύτερηςπαιδείας, τέταρτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καταδεικνύεται η βαθύτερη ανάγκη για δημιουργία φορέων παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με τις εξελίξεις σε θέματα διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής επιστήμης και παράλληλα προτείνεται σε διαδικασίες αξιολόγησης η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής ζωής (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί), και πέμπτον, σε σχέση με τα διοικητικά θέματα επισημαίνονται καίριες και επιτακτικές δράσεις για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής με αύξηση της χρηματοδότησης από το ΑΕΠ προκειμένου να υπάρξει πλήρης στελέχωση των σχολείων, υποστήριξη των μαθητών και των γονέων από κέντρα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Ολοκληρώνοντας ευελπιστούμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σέβεται το μαθητή, και τον εκπαιδευτικό και δεν συνιστά ένα προϊόν-καθρέπτη- κομματικών επιλογών.

Abstract: The suggestions of the school community of the 5th GEL of Heraklion have been based on five basic principles of the educational reality. Firstly, as far as the school curriculum is concerned, its inadequacies have been identified and specific measures have been put forward in order for the curriculum to become more fruitful and uniform as far as pedagogy and school subjects are concerned. Secondly, as far as the school operation is concerned, specific actions are being specified that will help the school community cooperate more creatively and effectively. Thirdly, as far as student assessment is concerned, new pedagogical approaches are being applied which, with the integration of technology in the classroom, could turn school into a more insightful learning environment. Fourth, as far as teacher assessment and continuing education are concerned, new educational projects should emerge which will be relevant to the new development in the fields of psychology and pedagogy. The whole of the school community should be actively and creatively involved. Fifth, as far as administrative issues are concerned, suggestions have been put forward for the enrichment of the school facilities and materials for this to be achieved it is imperative that the government funding increase. Students and parents should also be able to address institutes of special education and psychology. Finally, we hope that we will be able to create an educational system that respects both the teachers and the students and is not a product of political influences.