Αρχείο ετικέτας βελτίωση

ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περίληψη: Το 1ο Γυμνασίου Μουζακίου, συμμετέχοντας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ύστερα από συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και συζητήσεις των μαθητών, κατέθεσε προτάσεις που αφορούν: στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, στην ορθολογικότερη διαχείριση των κονδυλίων για την παιδεία, στη βελτίωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, στα αναλυτικά προγράμματα, στην ποιότητα των σχολικών βιβλίων, στη λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου, στην ενίσχυση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, στην πληρέστερη στελέχωση των σχολείων, στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη μείωση των εξωδιδακτικών ενασχολήσεων των εκπαιδευτικών.


Abstract: Τhe 1st Junior High school of Mouzaki, Karditsa, participating in the National Dialogue on Education, conducted a meeting between the faculty of teachers and the students and put together suggestions which concern: the improvement of infrastructure of school units, the rational use of funds on Education, the implementation of Reinforcing Teaching classes, the analytical weekly schedules, the quality of school books, the function of Day School, the implementation of Foreign Languages, the appointment of staff in a more effective and complete manner, the improvement of educational procedures and the decrease of extra-curricular/non-teaching activities of the teachers.

Προτάσεις του ΓΕΛ Κρηνίδων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

Περίληψη: Επιγραμματικές προτάσεις από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, μαθητές και σύλλογο διδασκόντων.