Αρχείο ετικέτας βιωματικές δράσεις

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

Πρόταση για την Παιδεία του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σερρών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1ο Γυμνάσιο Σερρών

Περίληψη: Στις 18-03-2016 και ώρα 13:45 μ.μ συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων στο Γραφείο των Καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Σερρών με θέμα: «Εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία».Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη την ανοιχτή επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που κοινοποιήθηκε στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προέβη στην κατάθεση των προτάσεων που αφορούν στη διδακτέα ύλη, στα μονόωρα μαθήματα, στην αντικατάσταση των τριμήνων από τετράμηνα, στη κατάργηση του θεσμού των μετεξεταστέων και αντικατάσταση βιωματικών δράσεων.

Abstract: On the 18th of March 2016, at 13:45 p.m the members of the Teaching Staff of the 1st Junior High School held a meeting, who brought up the issue of ‘’National and Social Dialogue in Education’’.The Members of the Teaching Staff taking into consideration the open letter of the Minister of Education, Research and Religion, which was known to the Secondary Education, submitted the following suggestions concerning the curriculum of the one hour courses, the replacement of the three-term period with a two-term period, the abolition of the institution of the exams for students who partly failed and the replacement of the projects (workshop).