Αρχείο ετικέτας Βιώσιμη οικονομία

Πράσινες ειδικότητες στην Τ.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Περίληψη: Θεωρούμε επιτακτική την αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. που θα συμβάλει στην ανόρθωση της οικονομίας, στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και στην καταπολέμηση της ανεργίας.


Abstract:
 Technological education can contribute to the recovery of the economy, modernization of production and to combat unemployment.