Αρχείο ετικέτας Γεωλογία-Γεωγραφία

Ανάγκη για αναβάθμιση των μαθημάτων γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

Περίληψη: Κείμενο, επίσημα στοιχεία από Υπουργείο παιδείας , επιχειρηματολογία και προτάσεις ώστε να αποκατασταθεί η εκπροσώπηση της επιστήμης της Γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Text, official data by Ministy of Education, arguments and proposals to restore representation of the science of Geology in Secondary Education