Αρχείο ετικέτας ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προτάσεις για την Παιδεία των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Χιλιομοδίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Περίληψη: Από τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Χιλιομοδίου γίνονται προτάσεις ως προς το χρόνο τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα σχολεία, ως προς το βοηθητικό προσωπικό του, ως προς τα διδακτικά εγχειρίδια, και ύλη, την υλικοτεχνική υποδομή καθώς και την μόνιμη παρουσία ειδικού συμβουλευτικής/σχολικής ψυχολόγου στα σχολεία.

 Abstract: Teachers of Xiliomodiou secondary school, make their suggestions about the time that teachers should be hired, changes in the textbooks, changes in the curricula, secretarial support, school psychologist/counselor in school, full material and technical support.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ

 

Περίληψη: Προτείνεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία να είναι στελεχωμένα με καθηγητές, να ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία ή η Πρόσθετη διδακτική Στήριξη και να υπάρχουν τα απαραίτητα βιβλία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφώνονται και να τους δίνονται κίνητρα απόδοσης. Να υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες όπως ψυχολόγος, γιατρός, ομάδα αποκατάστασης ζημιών και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των μαθημάτων. Επίσης, να υπάρχει προσωπικό για να διδάξει τα μαθήματα που αναγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, τα σχολεία ή να υποστηρίζονται γραμματειακά ή να υπάρχει επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε διοικητικά θέματα.

Abstract: At the beginning of the school year it is vital that schools have been adequately staffed and reinforcing teaching along with additional teaching support can start. Books should be there, too. Teachers need to be given extra tuition as well as efficiency motives. Also, it would be good for schools to have complementary staff such as psychologist, doctor, damage repairing squads and full material and technical support to cover lesson needs. It is also important that schools have teachers for the subjects included in the National Curriculum. Finally, it is suggested that schools have secretarial support or else that teachers receive extra tuition on management issues.

Για μία καλύτερη εκπαιδευτική πρακτική στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας

Περίληψη: Προτείνεται η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας από τον Οκτώβριο, μείωση της διδακτέας ύλης και παροχή δημιουργικής παρεμβατικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών εκτός διδακτέας ύλης, δυνατότητα μίας ουσιαστικής δεύτερης εξεταστικής ευκαιρίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους, χωρίς να στηρίζονται στην «καλή διάθεση» των εκπαιδευτικών για ευνοϊκότερη βαθμολόγηση. Προτείνεται ακόμη η αλλαγή του βιβλίου των μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου. Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, με νέα βιβλία, η δυνατότητα πιστοποίησης της επάρκειας της ξένης γλώσσας μέσα στα δημόσια σχολεία, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας της κατά τρεις ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η υποχρεωτική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από το Δημοτικό έως και το Λύκειο, με την ίδια δεύτερη ξένη γλώσσα και η δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας ξένων γλωσσών με εποπτικά μέσα. Επιπλέον, προτείνεται η επαναφορά των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε τρεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου και σε δύο για τη Γ’ Γυμνασίου και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου με αθλητικό υλικό. Τέλος, προτείνεται η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων σε όλες τις τάξεις και σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη, ειδικότερα για σχολεία με περισσότερους από εκατό μαθητές.

Abstract: It is recommended that the opening of Remedial Teaching should take place in October each year, the curriculum should be reduced and teachers should be provided with the opportunity to intervene creatively beyond school curriculum. Students of 3rd grade of Junior High school should be given the opportunity of an essential second testing period chance in order to improve their marks without depending on “good mood” of schoolteachers for more favorable marking. Alteration of the book of mathematics in the 1st Grade of Junior High school is recommended. Drawing up new syllabuses of teaching foreign languages using new books is also recommended. The possibility of certification of competency in foreign languages in State schools, increase of teaching hours (three hours weekly) in all educational levels, compulsory teaching of two foreign languages beginning in Primary School up to Senior High school continuing the same foreign language as a second one and creating foreign language classrooms, using appropriate teaching aids , are also some more proposals. Furthermore bringing back three teaching hours in Physical Education in 1st and 2nd grades of Junior High School and two teaching hours in the 3rd grade and the improvement of school facilities with sport equipment.

Κωδικοποίηση των διάσπαρτων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων με έναν ενιαίο εσωτερικό κανονισμό των σχολείων .

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

Περίληψη: Ενιαίος εσωτερικός κανονισμός.Τοποθέτηση σχολικού φύλακα και προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης. Εξαθέσια σχολεία.Περιγραφική βαθμολόγηση στην Α/θμια. Αύξηση ωρών Φυσικής Αγωγής και γραπτής έκφρασης. Εκσυγχρονισμός τεχνολογικών υποδομών. Εισαγωγή ψυχολόγων και δασκάλων ειδικής αγωγής. Ειδικός χώρος σίτισης. Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

Περίληψη: Υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων για την αναβάθμιση της παιδείας.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.