Αρχείο ετικέτας γραμματισμός στα ΜΜΕ

Ψηφιακός και μιντιακός γραμματισμός: εισαγωγή του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου στην εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο

Περίληψη: Ο Γραμματισμός στα Μέσα προάγει τον κριτικό στοχασμό και καθιστά τους ανθρώπους δημιουργικούς παραγωγούς μηνυμάτων με τη χρήση γλώσσας, ήχου και εικόνας. Επίσης μια εκπαίδευση στα Μέσα προσφέρει στην ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης και αισθητικής. Προτείνεται η εισαγωγή της αγωγής στα ΜΜΕ με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων ήχου, με υποστηρικτικά κείμενα και εικόνα, μέσω του “European School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο”. Το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο συνδυάζει τον ψηφιακό και μιντιακό γραμματισμό διατηρώντας υψηλή εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία. Η λειτουργία του ως δίκτυο σχολείων που παράγει ραδιοφωνικά αγαθά, εισάγει επίσης στη σχολική εκπαίδευση την ψηφιακή παιδεία αβίαστα και ελκυστικά εστιάζοντας σε συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Το web radio καθώς ξεπερνά τα τεχνολογικά όρια και φραγμούς του κλασσικού μέσου επιτρέπει τη συνεργασία και την αμφίδρομη επικοινωνία μέσω των προσφερόμενων δικτυώσεων. Με αυτή τη μορφή μπορεί να αποτελέσει το ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αποκτούν σήμερα τον ρόλο των media educators, αφού η πληροφορία φτάνει σε όλους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, αλλά η επεξεργασία της εξακολουθεί να χρειάζεται τη μεσολάβηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκπαιδεύονται, λοιπόν, και οι ίδιοι συμμετέχοντας σε μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής. Μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως Σχολική Δραστηριότητα στην Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό), ως Βιωματική Δράση (Γυμνάσιο-Λύκειο) και σε σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Abstract: Media Literacy empowers students to be critical thinkers and creative message producers in a wide variety of forms. Also media education helps with the development of democratic consciousness and aesthetics. We propose Media Literacy through the “european school radio, the first student web radio”. Web radio combines digital and media literacy. Its function as a network of schools focuses on collaboration and communication skills. Using this format, web radio can be the radio of the EduTV. Moreover, teachers will be trained as media educators by participating in this learning and practice community . Web radio can be inserted in the educational process in the form of School Activities (Primary) and Project (Middle and High School) through a cross-curricular approach