Αρχείο ετικέτας γυμνάσιο λ.τ. Άγρας

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σχολικό συμβούλιο Γυμνασίου Λ. Τ. Άγρας Λέσβου

Περίληψη: Στις 11 Απριλίου 2016 έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Άγρας σχολικό συμβούλιο μεταξύ καθηγητών, δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του σχολείου και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Μετά από πολύωρη συζήτηση, συγκεντρώθηκαν και καταγράφησαν προτάσεις όπου και παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο αρχείο.

 Abstract: On 11 April 2016, the school council of the Gymnasio L.T. Agras (teachers, students and parents) met, discussed and decided on the suggestions it would make about the Greek educational system. These are presented in the attached document.