Αρχείο ετικέτας Γυμνασιο Καρεα

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο Γυμνασίου Καρέα

Περίληψη: Οι προτάσεις μας προς συζήτηση για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας συνοψίζονται σε τέσσερα βασικά σήμεια: 1. Ένταξη του μαθήματος « Επαγγελματικού Προσανατολισμού » σε όλες τις τάξεις 2. Προγράμματα σύσφιξης σχέσεων με Τρίτη ηλικία 3. Εναλλακτικοί τρόποι τιμωρίας 4. Προγράμματα συναισθηματικής ενίσχυσης μαθητών.

Abstract: Suggestions and proposals to be discussed.