Αρχείο ετικέτας δάσκαλοι

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ

Περίληψη: Πρόταση που περιλαμβάνει βασικά κριτήρια έτσι ώστε να γίνουν μόνιμοι διορισμοί δασκάλων στα οργανικά κενά.