Αρχείο ετικέτας Δευτερεροβάθμια Εκπαίδευση

Λειτουργία Σχολείων– Αξιολόγηση Μαθητών στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΓΓΙΖΗΣ

Περίληψη: Αν θέλουμε ως κοινωνία, να επιβραβεύουμε τους αδιάφορους και να βάζουμε εμπόδια σ’ αυτούς που μπορούν, δεν χρειάζεται να προβούμε σε καμία αλλαγή στην παιδεία μας. Έχουμε πετύχει το άριστα. Αν όμως θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να αποτρέψουμε περαιτέρω την εθνική ταπείνωση, πρέπει να δώσουμε κουράγιο, ελπίδα και όραμα στους νέους, ώστε να ονειρευτούν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους και το μέλλον της πατρίδα μας. Πρέπει άμεσα να αφήσουμε όλοι στην άκρη, τον κομματισμό και τις ταξικές ιδεοληψίες ώστε να οργανώσουμε παιδεία, η οποία δε θα αποκλείει κανέναν, αλλά θα επιβραβεύει όλους ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλουν. Ούτε ένα ευρώ για την παιδεία να μην είναι δαπάνη, όλα επένδυση. Αναγνώριση και υποστήριξη όσων θέλουν και μπορούν. Ας αποδεχτούμε επιτέλους ότι κάποιοι μπορούν καλύτερα από εμάς και ας τους ακολουθήσουμε. Θα κερδίσουμε όλοι, θα κερδίσει το έθνος. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω τι πρώτα να προτείνει κανείς; Περιορίζομαι λοιπόν σε 10 προτάσεις που αφορούν κατά βάση την εύρυθμη λειτουργία των Γυμνασίων, καθώς και την αύξηση με ταυτόχρονη βελτίωση του παραγόμενου Εκπαιδευτικού έργου.

Abstract: If we, as a society, want to focus on rewarding those who are indifferent while placing obstacles in the way of those who are achievers, then we should not be concerned in making any changes to our educational system. We have unfortunately accomplished our goal. If however, we want to overcome this crisis and prevent any further national humiliation, we must provide our children with courage, hope and a vision for the future so as to give them the right to dream and create their own future as well as the future of our country. We must all immediately leave aside our political and ideological differences in order to organize our educational system which would not exclude anyone but would reward everyone according to their efforts. Not even one euro should be considered an expense, in regards to education, but rather an investment in our future. We should acknowledge and support all those who are willing and able to achieve their goals. Let us finally accept the fact that some people are more effective than us and we should allow them to lead. We will all benefit from this, as will our nation. To achieve the aforementioned, where should someone start? I have limited myself in presenting ten proposals which mainly focus on the proper operating procedures of “gymnasiums” (Junior High Schools) and the improvement in educational performance.