Αρχείο ετικέτας Δημοτικό σχολείο

Σκέψεις για το σχέδιο πορισμάτων της επιτροπής διαλόγου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τάσος Κουράκης

Περίληψη: Στις διαπιστώσεις και προτάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, η ΠΡΟΤΑΣΗ 05 η οποία αναφέρεται με αναλυτικό τρόπο στην αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της Αγωγής Υγείας. Ως εκ τούτου εκτιμώ ότι καλό θα είναι να υπάρχει μια κοινή ορολογία μεταξύ των δύο κειμένων. Και καθώς η Αγωγή Υγείας είναι ένας κοινά αποδεκτός όρος παγκοσμίως, στο κεφάλαιο 13 ή όπου αλλού υπάρχουν θεματικές για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών να εναρμονίζονται με την πρόταση της Επ. Μορφωτικών. Όλη η αντίληψη περί Αγωγής Υγείας θα πρέπει να αντιστοιχείται σε μια οργανωτική δομή που να στηρίζει και να αναπτύσσει την όλη θεματική. Μια από τις προτάσεις για την δομή αυτή είναι να ενταχθεί ο τομέας της Αγωγής Υγείας στο Εθνικό Συμβούλιο για τη Σχολική Ψυχολογία (ΕΣΣΨ), που στην περίπτωση αυτή για να καλύψει και τη σωματική και πνευματική υγεία, καθώς και άλλα θέματα (λ.χ δημοκρατικής παιδείας), καλό θα ήταν να ονομαζόταν κάπως αλλιώς. Σχετικά με το «Συμβόλαιο Τιμής» θεωρώ ότι το να βάζουμε μαθητές να υπογράφουν κείμενο με το λόγο της τιμής τους κ..λ.π δεν βοηθάει, απεναντίας δημιουργεί άλλους συνειρμούς. Γιαυτό προτείνω το εξής: θα μπορούσαμε στο πνεύμα του όλου σχεδίου, να περιγράφουμε γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις μαθήτριες -μαθητές, τις δασκάλες -δασκάλους και τους γονείς και κηδεμόνες.

Έντυπο περιγραφικής αξιολόγησης για το Δημοτικό.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη: Αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας. Πρόκειται για έντυπο μιας σελίδας μόνον, ενώ αξιολογείται πλήθος παραμέτρων. 

 Abstract: This is a result of research. It covers only one page, however evaluates numerous parameters.

Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης ,στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία ,κατόπιν διαλογικής συζήτησης ,αποφάσισε να καταθέσεις τις προτάσεις του για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος . Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται στην βελτίωση της λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Abstract: The  association  of  teachers  of  the  1st  Primary  School  has held  a  meeting  and  decided  to  offer  some  suggestions  for  the  dialogue  about  education. These  suggestions  concern  the  function  of  all-day  primary  schools  of  Unified  Revised  School  Curriculum  as  regards  teachers, the  curriculum, the  school  staff, materials  and  technological  equipment.

Βελτίωση πρότασης για ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου

Περίληψη: Άλλαξαν κάποια στοιχεία της πρότασης, που έχει ήδη αναρτηθεί. Πρόκειται για την εφαρμογή ΕΑΕΠ σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά, μα με βελτιώσεις, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι πιο λειτουργικό, προσαρμοσμένο σε πραγματικές ανάγκες.

Abstract: Some elements of the proposal, which has already been posted, have been changed.