Αρχείο ετικέτας δημόσιο σχολείο

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Περίληψη: Οι προτάσεις που ακολουθούν αντανακλούν τις απόψεις της σχολικής κοινότητας του ΓΕΛ Κρεμαστής, δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθήτριες και μαθητές και γονείς. Στο στενό πλαίσιο λειτουργίας του σημερινού σχολείου κατεβλήθη κάθε προσπάθεια να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις, είτε πλειοψηφικές είτε ατομικές. Κοινή πεποίθηση όσων καταθέτουν προτάσεις είναι ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερο και πιο αποδοτικό για πολλούς λόγους, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς και πολιτειότητας. Σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και η δεινή οικονομική θέση των περισσότερων ελληνικών νοικοκυριών που επιζητούν μια διέξοδο στο παρανοϊκό σύστημα εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το δημόσιο λοιπόν σχολείο με την πολλαπλή αποστολή που καλείται σήμερα να υπηρετήσει ασφαλώς χρειάζεται τολμηρές αλλαγές. Οι αλλαγές όμως δεν πρέπει να σχεδιάζονται πρόχειρα ούτε να αιφνιδιάζουν κανέναν, αλλά να γίνονται με μεθοδικό τρόπο και επιστημονικά κριτήρια. Στη διαδικασία αυτή κυρίαρχο ρόλο πρέπει να έχει η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων δηλαδή των εκπαιδευτικών μέσα από την ενδυνάμωσή τους και την παροχή των σύγχρονων εργαλείων που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Οι προτάσεις του Λυκείου μας χωρίζονται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών σε ειδική συνεδρίαση και που επικυρώθηκαν από το Σύλλογο Διδασκόντων με την υπ’ αριθμ. 56/4-3-2016 πράξη του. Η δεύτερη κατηγορία απαρτίζεται από ατομικές προτάσεις συναδέλφων εκπαιδευτικών, μερικές από τις οποίες βρίσκουν σύμφωνους και άλλους εκπαιδευτικούς χωρίς να μπορούν να υιοθετηθούν από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις για την ειδική αγωγή από συνάδελφο που είναι κλάδου ειδικής αγωγής. 

Abstract: Our proposal reflect the views of our school community, teachers, parents and students. There has been a consistent effort to record all views.