Αρχείο ετικέτας Διάλογος

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Μελεσών

Περίληψη: Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 27ο Δημ. Σχ. Τρικάλων “Αρ. Παππάς”

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων και επιμέρους θέματα των εκπαιδευτικών

Abstract: Proposals concerning educational needs of schools and individual themes teachers

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Περίληψη:Ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου Λυκείου Έδεσσας συμμετέχοντας ενεργά στον Εθνικό διάλογο ενόψει των επικείμενων αλλαγών στην Παιδεία, σε συνεδρίασή του την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και μετά από παραγωγικό διάλογο, κατέληξε στη διατύπωση των παρακάτω προτάσεων..

Abstract:The teachers ‘association of the 2nd Lyceum of Edessa actively participating in the National Dialogue for the forthcoming changes in Education, in session on Monday, March 7, 2016 and after a productive dialogue, drew up the following proposals..

Πρόταση διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ραμαντάς Αριστείδης

Περίληψη: Ενας διάλογος για την παιδεία ,για ένα νομοθέτημα που θα αντέξει στο χρόνο πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον ενα χρόνο και να ξεκινήσει απο τη βάση του προβλήματος, το σχολείο . Με ανθρώπους που έχουν λιώσει τόνους κιμωλία στον πίνακα ,με τους μαθητές και τους γονείς. Η πρότασή μου για το καλό της παιδείας ,που εχω υπηρετήσει 35 χρόνια, είναι να σταματήσει ο διάλογος όπως γίνεται και να ξεκινήσει απο την αρχη.

Abstract: A dialogue on education, an instrument that will last in time should last at least a year and to start from the base of the problem, school. With people who have melted tons chalk on the blackboard, with students and parents. My suggestion for the good education that I have served 35 years, is to stop the dialogue as possible and to start from the beginning.