Αρχείο ετικέτας Διάρκεια σχολικού έτους

Προτάσεις συλλόγου καθηγητών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΕΤΡΙΤΣΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα , τα σχολικά εγχειρίδια, τις ώρες διδασκαλίας καθώς και τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 Abstract: Suggestions for education.