Αρχείο ετικέτας Διαβάθμιση Ωδείων

Πρόταση για τη διαβάθμιση των τίτλων σπουδών των Ωδείων και για τη δυνατότητα εισαγωγής των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Περίληψη: Προτείνεται διαδικασία για την πιστοποίηση και κατάταξη των Διπλωμάτων που απονέμονται από τα Ωδεία στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και ειδική διαδικασία για την εισαγωγή των διπλωματούχων στα μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.

Abstract: Proposal about the procedure of certification and classification of the Diplomas awarded by the Greek Conservatories into Level 5 of the National Qualifications Framework, as well as about a special procedure of admission of the Diploma holders to the music Departments of the Greek Universities.