Αρχείο ετικέτας διαγωνίσματα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περίληψη: Υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς για τον εθνικό διάλογο.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.