Αρχείο ετικέτας Διακήρυξη Παρίσι 2015

“Ενα επειδή σε κάθε γιατί…”, οι κοινωνικές επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Παρθένα Μιμιλίδου, σχολική σύμβουλος ΠΕ10

Περίληψη: Η πρόταση αφορά τη διδακτική των κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την προετοιμασία του μαθητή για το ρόλο του ενεργού πολίτη. Στην ενίσχυση εκείνων των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει τα κοινωνικά προβλήματα, να σταθεί κριτικά και με όρους ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι σε αυτά, να διεκδικήσει δικαιώματα και να αγωνιστεί για μια κοινωνία δίκαιη, ελεύθερη, με αξιακό πρόσημο, με δημοκρατικό προσανατολισμό, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Οι κοινωνικές επιστήμες θα βοηθήσουν τον μαθητή και αυριανό πολίτη να απαντάει με ένα “επειδή” σε κάθε “γιατί…”

 Abstract: Τhis text tries to highlight the role of social studies and citizen ship education in secondary level. Especially nowdays of deep economic crisis, of large refugee flows, of racism appearance and xenophobic, extreme right-wing hate speech, bullying as well, pupils should be strengthened in view of active citizenship, volunteering, individual and social responsibility. This requires an educational system that promotes citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through it’s curriculum. Social studies will help young people make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.They will promote also the civic competence—the knowledge, intellectual processes, and democratic dispositions required to be active and engaged participants in public life.