Αρχείο ετικέτας διδακτέα ύλη

Πρόταση για την Παιδεία του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σερρών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1ο Γυμνάσιο Σερρών

Περίληψη: Στις 18-03-2016 και ώρα 13:45 μ.μ συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων στο Γραφείο των Καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Σερρών με θέμα: «Εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία».Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη την ανοιχτή επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που κοινοποιήθηκε στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προέβη στην κατάθεση των προτάσεων που αφορούν στη διδακτέα ύλη, στα μονόωρα μαθήματα, στην αντικατάσταση των τριμήνων από τετράμηνα, στη κατάργηση του θεσμού των μετεξεταστέων και αντικατάσταση βιωματικών δράσεων.

Abstract: On the 18th of March 2016, at 13:45 p.m the members of the Teaching Staff of the 1st Junior High School held a meeting, who brought up the issue of ‘’National and Social Dialogue in Education’’.The Members of the Teaching Staff taking into consideration the open letter of the Minister of Education, Research and Religion, which was known to the Secondary Education, submitted the following suggestions concerning the curriculum of the one hour courses, the replacement of the three-term period with a two-term period, the abolition of the institution of the exams for students who partly failed and the replacement of the projects (workshop). 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Περίληψη: Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας διαμορφώνει τους αυριανούς πολίτες. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφασίσουμε τι είδους πολίτη θέλουμε και τι είδους πολίτευμα, αφού ο πολίτης καθορίζει και την ποιότητα της δημοκρατίας μέσα στην οποία ζει. Άρα αυτό που θέλουμε είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ένα σχολείο γνώσης και κριτικής σκέψης, υψηλών κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, που να προβάλλει το όραμα ενός κοινωνικού ανθρωπισμού.Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε 5 διαφορετικούς τομείς:1. Κτηριακό – Υποδομές2. Λειτουργία σχολείου – Εκπαιδευτικά – Διοικητικά – Σύλλογος Διδασκόντων3. Προγράμματα σπουδών – Αναθέσεις μαθημάτων – Διδακτέα Ύλη4. Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση5. Τμήματα Ένταξης – Παράλληλη στήριξηΟι προτάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και εγκρίθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου.

Abstract: The educational system of each country forms tomorrow’s citizens . It is important to decide what kind of citizen and what kind of regime we want, since the citizen determines the quality of democracy of each country. We want an education system that promote pluralism, critical thinking, high social and cultural values. Schools that highlight the vision of a social humanism.

 

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Περίληψη: Προτάσεις στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, με θέματα τα αναλυτικά προγράμματα, την πρόσθετη διδακτική στήριξη, την παρουσία ψυχολόγου για μαθητές με ειδικές ανάγκες και το μάθημα ΤΠΕ.

Abstract: Our proposals in the national dialogue for the education, concerning the curriculum, additional teaching aid, the presence of psychologist for students with special needs and the lesson of Computer Studies.

Προτάσεις συλλόγου διδασκόντων 1ου ΕΠΑ.Λ. Περάματος/7ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o ΕΠΑ.Λ. Περάματος/7ο Ε.Κ. Πειραιά

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων και των δύο σχολικών μονάδων συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν τις δαπάνες για την παιδεία, τα ζητήματα χρηματοδότησης, τα ζητήματα του ωραρίου των εκπαιδευτικών, τα ζητήματα των εξωδιδακτικών ενασχολήσεων και τις συνθήκες βελτίωσης του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Ο σύλλογος τοποθετήθηκε επίσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το θέμα της διδακτέας ύλης, τα σχολικά βιβλία και τέλος το ζήτημα του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Abstract: Teachers of 1th EPAL Peramatos and 7th E.K Piraeus discussed and decided to post proposals in the platform of Ministry of Education for the spendings on education, the financial issues, the working hours of educational issues, issues of extra-curricular pursuits and the improving conditions of teaching in schools. It was also placed the serious subjects of training teachers, the issue of curriculum, textbooks, and finally the question of the number of students per class.

Προτάσεις του Ημερησίου Γυμνασίου Αντιρρίου στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γυμνάσιο Αντιρρίου

Περίληψη:Μετά από συνεδρίαση -συζήτηση ο σύλλογος του Γυμνασίου Αντιρρίου καταθέτει προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Abstract:As a result of a meeting and discussion the staff of Junior High School of Antirrion contributes to the National Dialogue of Education the suggestions of teachers, students and parents.

Όγκος και ποιότητα διδακτέας ύλης στο Λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Προτείνεται η δραστική μείωση και ο εξορθολογισμός της διδακτές ύλης στο Λύκειο

Abstract: It is suggested that the amount of taught material will be drastically less and adjusted to the age and the needs of the students.

Τι θα άλλαζα στο σημερινό σχολείο;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ελένη Σίμου

Περίληψη: Πώς βλέπουν οι μαθητές τη διδασκαλία και τι θα ήθελαν να αλλάξει; Το πρόγραμμα των μαθημάτων χρειάζεται να γίνει πιο πλούσιο, πιο ζωντανό, πιο δημιουργικό. Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν από ένα πολύμορφο πρόγραμμα, τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό και καλλιτεχνικό. Μέσα από την φαντασία και την τέχνη της διδασκαλίας, η γνώση θα πηγάζει ζωντανά και βιωματικά. Πολλά παιδιά ζητούν έναν νέο τρόπο αξιολόγησης, όπου θα αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους, αλλά και οι προσπάθειες και οι μελλοντικές δυνατότητές τους. Η σχέση του δασκάλου με τον μαθητή είναι καθοριστική για την εκτύλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, και τη διάπλαση της κοινωνικής και ηθικής στάσης του στη ζωή. Αυτή ήταν και η έκκληση όλων των μεγάλων Ελλήνων παιδαγωγών.

Abstract: How do the pupils experience the lessons in the school and what would they like to change in it? The school program needs to be wider, more alive and creative. Every child has different needs, which can only be nurtured in a multi-faced program – theoretical, practical and artistic. Through fantasy and artistic of teaching, knowledge will emerge from life and experience. Many pupils ask for a new method of evaluation, which will respond to their abilities, their efforts and future possibilities. The teacher’s relation to the pupil is decisive for the development of the child’s personality, as well as its social and moral attitude in life. This was the appeal of all the inspired Greek educators.

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτέα ύλη, φαντασία, ζωντανό σχολείο, ο μαθητής στο κέντρο, παιδαγωγική τέχνη, ελευθερία δασκάλου, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, προσωπικές κλίσεις, ατομικές δυνατότητες, πολύπλευρο πρόγραμμα, καλλιτεχνικά μαθήματα, ηθική, ευθύνη του δασκάλου.