Αρχείο ετικέτας διορισμοί εκπαιδευτικών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ- ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 6/θεσιου Δ.Σχολείου Λευκών-ΚώστουΠάρου αποφάσισε να υποβληθούν ομόφωνα οι ακόλουθες προτάσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου στον Εθνικό Διάλογο για την παιδεία : Άμεσα διορισμοί εκπαιδευτικών/συνολική αναδιάρθρωση της διδακτέας ύλης/αναβάθμιση της λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου/Εκσυγχρονισμός της κτιριακής υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού/Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ύπαρξη υποστηρικτικών συμβουλευτικών δομών/μείωση της γραφειοκρατίας /γραμματειακή υποστήριξη.

 Abstract: Τhe board of teachers of Primary School of Lefkes Kostos –Paros unanimously decided to submit their following proposals to the National Dialogue for Education. Immediate employments of teachers/ reorganization of the curriculum/ updating of the All Day School/ modernization of buildings and technological equipment/ Teachers’ further education/ support by psychologists and social workers specialized in education/ reduction of bureaucracy/ secretarial support.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Περίληψη:Δυνατότητα εισαγωγής μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων, εγγραφές μαθητών, αλλαγές στην ΤΕΕ, αλληλογραφία σχολείων, διορισμοί εκπαιδευτικών.

Abstract: Examinations run time, student records, changes to TEE