Αρχείο ετικέτας Διορισμοί μονίμων

Τρόπος διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ιωάννης Ησαΐας

Περίληψη: Μοριοδότηση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ως προσόν διορισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια

Abstract: Awarded points of teaching experience in order to qualify as school staff, in relation to the other criteria for appointment as permanent teaching staff in relation to the other criteria Award of Points of educational service

Ανάγκη για αναβάθμιση των μαθημάτων γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

Περίληψη: Κείμενο, επίσημα στοιχεία από Υπουργείο παιδείας , επιχειρηματολογία και προτάσεις ώστε να αποκατασταθεί η εκπροσώπηση της επιστήμης της Γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Text, official data by Ministy of Education, arguments and proposals to restore representation of the science of Geology in Secondary Education