Αρχείο ετικέτας ΕΑΕΠ

Ολοήμερα σχολεία ΕΑΕΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Σύλλογος Διδασκόντων 5ου Δημοτικού σχολείου Αγρινίου


Περίληψη: Ο  σύλλογος διδασκόντων του 5ου Δημοτικού σχολείου Αγρινίου προτείνει : • Διεύρυνση των σχολείων ΕΑΕΠ • Σύσταση οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Πληροφορικής ,Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής,Μουσικής,Θεατρικής Αγωγής κ.τ.λ.). • Η διδασκαλία του μαθήματος Τ.Π.Ε. να γίνεται από καθηγητές Πληροφορικής με εξειδικευμένη γνώση στο συγκεκριμένο θέμα. • Μείωση της διδακτικής ύλης.


Abstract: The Teacher Association of the 5th Primary School of Agrinio suggests: • Continuation of the EAEP schools • Establishment of permanent posts for the specialty teachers (teachers of ICT, English, Music, Theatre, Art) • Teaching of the ICT subject by teachers with specialized knowledge of the specific subject • Reduction of the teaching material.

Προτάσεις για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημοτικό σχολείο Χώρας Άνδρου

Περίληψη: Προτάσεις στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, με θέματα τη λειτουργία του σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας, τη στελέχωση των σχολείων, την υλικοτεχνική υποδομή και τη χρηματοδότηση.


Abstract: Our proposals in the national diaologue for the education concerning the functioning of the schools, the curriculum, the teaching methods, the members of the staff, the financing and the educational equipment and materials.

Βελτίωση πρότασης για ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου

Περίληψη: Άλλαξαν κάποια στοιχεία της πρότασης, που έχει ήδη αναρτηθεί. Πρόκειται για την εφαρμογή ΕΑΕΠ σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά, μα με βελτιώσεις, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι πιο λειτουργικό, προσαρμοσμένο σε πραγματικές ανάγκες.

Abstract: Some elements of the proposal, which has already been posted, have been changed.