Αρχείο ετικέτας εγγραφές μαθητών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Περίληψη:Δυνατότητα εισαγωγής μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων, εγγραφές μαθητών, αλλαγές στην ΤΕΕ, αλληλογραφία σχολείων, διορισμοί εκπαιδευτικών.

Abstract: Examinations run time, student records, changes to TEE