Αρχείο ετικέτας Εθνικός Διάλογος

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Περίληψη: Προτάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Παιδεία.

 Abstract: Suggestions concerning educational issues.