Αρχείο ετικέτας ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΣ ΑΜΕΑ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: 1. ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ή ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 2. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΕΑ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Abstract: 1. STRUCTURES OF POST-SECONDARY EDUCATION OR LIFELONG LEARNING. 2. SCHOOL GAMES FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 3. STUDENTS WITH DISABILITIES IN EXPERIMENTAL SCHOOLS