Αρχείο ετικέτας Εισαγωγή στην τριτοβάθμια

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης «Γιώργος Ιωάννου» συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν πιθανές βελτιώσεις στη λειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και την ανάγκη για τον υπερκομματικό χαρακτήρα της παιδείας.

Abstract: Proposals on posible improvements on the Greek secondary school, educational system, the university entry exams, teacher training and the need for the excistance of an educational commity that would not change with the change of every government submitted by the teachers of the 2nd Lyseum of Thermi «George Ioannou».