Αρχείο ετικέτας εισαγωγή τριτοβάθμια

Προτάσεις για τη Παιδεία.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης4ο Γυμνάσιο Καβάλας

Περίληψη: Ο Σύλλογος καθηγητών του 4ου Γυμνασίου Καβάλας συνεδρίασε, κατέγραψε τις προτάσεις των μελών του και μετά από συζήτηση κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις τις οποίες και καταθέτει στο εθνικό διάλογο για την Παιδεία. Οι προτάσεις αφορούν την αποδέσμευση του λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την δημιουργία θέσης ψυχολόγου (& κοινωνιολόγου) για κάθε σχολική μονάδα, την επανάληψη της φοίτησης για τους μαθητές της Γ΄ γυμνασίου , την αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών και την αλλαγή στη λειτουργία των τριμήνων και των υποχρεωτικών δοκιμασιών.

 Abstract: The teaching staff of the 4th Junior High School in Kavala held a meeting, discussed and decided to put forward the following proposals participating in the National Dialogue on Education. In particular the proposals submitted concern the need for disengaging Senior High School from the university entrance exams, placement of specialized support staff (psychologists, social care advisors etc.) in every school unit, curriculum reformation, class repetition for C grade students, abolition of the three term division of the academic year, change of compulsory tests.