Αρχείο ετικέτας εκδρομές

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 3ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Περίληψη: Θίγονται σημεία κλειδιά της Εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τα οποία κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων του σχολείου, πρέπει να θεσμοθετηθούν ή να αποκατασταθούν, κατά περίπτωση, από την Πολιτεία. Αφορούν τόσο την διδακτική πρακτική όσο και τη ζωή του Έλληνα δασκάλου.

Abstract: Affecting key elements of the Educational reality, which in the opinion of teachers and the school parents, it must be established or restored, where appropriate, by the State. Concerning both teaching practice and life of the Greek teacher.

Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων, Συλλόγου Γονέων και μαθητών 13ου Γυμνασίου Λάρισας.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 13o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 13ου Γυμνασίου Λάρισας συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το θεσμικό πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Ο Σύλλογος Γονέων υποβάλλει προτάσεις για την διδακτέα ύλη των μαθημάτων, τα βιβλία και την ένταξη νέων μαθημάτων στο σχολείο. Οι μαθητές υποβάλλουν προτάσεις για κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων, την εστίαση στο μαθητή και τα ενδιαφέροντά του, τη φυγή φοιτητών στο εξωτερικό.

Abstract: The teachers’ association of 13th JUNIOR HIGH SCHOOL OF LARISA, discussed and decided to submit via the online platform of the Ministry of Education proposals for teacher training and the institutional framework of the school excursions. The Parents Association submit proposals for curriculum of courses, books and the inclusion of new subjects in school. Students submit proposals for the abolition of national exams, focus on every student and interests, the students fled abroad.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:1ο ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Αποδέσμευση του λυκείου από την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ Πιστοποίηση ξένων γλωσσών-πληροφορικής στο σχολείο. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ψυχολόγος/κοινωνική λειτουργός στο σχολείο Αποδυνάμωση-καταργηση φροντιστηρίων Ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης. (Ο σύλλογος των καθηγητών του 1ου Λυκείου Υμηττού αφού συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του διευθυντή, την Πέμπτη 3 Μαρτίου και συζήτησε διεξοδικά, καταθέτει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία τις παρακάτω προτάσεις όπως αυτές προέκυψαν με ομόφωνη απόφασή του : 1. Να αποδεσμευτεί το Λύκειο από τις πανελλήνιες εξετάσεις και να είναι αυτόνομο. 2. Το σχολείο να πιστοποιεί το επίπεδο : Α. Της γνώσης των ξένων γλωσσών των μαθητών. Β. Των δεξιοτήτων των μαθητών στην Πληροφορική . 3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία, ιδιαίτερα στο πεδίο των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και δεν πρέπει να παρέχεται αποσπασματικά αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα. 4. Η ύπαρξη ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού στα σχολεία καθίσταται απολύτως απαραίτητη)

Το κοινωνικό πρόσωπο του σχολείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα εκπαιδευτικών “στον πίνακα”

Περίληψη:Το κείμενο αυτό περιέχει προτάσεις σχετικές με το πώς το σημερινό σχολείο μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του προς την κοινωνία: Σχολικές βιβλιοθήκες αντί του ενός και μοναδικού εγχειριδίου, ώστε να ανοίγουν οι πνευματικοί ορίζοντες των μαθητών, αναπροσανατολισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων και των σχολικών γιορτών, κατάργηση της πρωινής προσευχής και του εκκλησιασμού, σύνδεση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, δημιουργία ενός σχολείου που να αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Abstract: This text involves a proposal about how school nowadays can open up towards society as a whole: it argues in favour of school libraries instead of the one and only schoolbook as a means of broadening students’ mind, the reorientation of educational visits and school celebrations, the abolition of the morning prayer and churchgoing, networking with the local community and its representatives, the creation of a collective responsibility school.

Αναλυτικό Πρόγραμμα-Εκδρομές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου

Περίληψη: Προτάσεις από το εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου Δημ. Σχ. Καρύστου.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonakakis

Περίληψη: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΑΙΑ ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Abstract: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ