Αρχείο ετικέτας εκλεκτορικά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΕΙ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

Περίληψη: Προτάσεις για την μεταρρύθμιση σε ΑΕΙ, σε διατάξεις για το προσωπικό διδασκόντων, στα Τμήματα/ Σχολές κοινωνικών επιστημών.

Abstract: Proposal for Universities’ structural reforms, rules concerning universities’ teaching staff, Departments / Faculties of social sciences.