Αρχείο ετικέτας εκπαίδευση στα μέσα

Πρόταση Εισαγωγής ενός μαθήματος “Αγωγή στα ΜΜΕ” στο σχολείο. Μοντέλα διδασκαλίας, διεθνής κινητικότητα και πηγές.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Περίληψη: Στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον όπου τα ΜΜΕ διαδραματίζουν αναμφισβήτητα κυρίαρχο πλέον ρόλο, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για μια κριτική και «φιλτραρισμένη» πρόσληψη και αντιμετώπιση της λειτουργίας τους ως ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών μηχανισμών και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα στο ευρύ οπτικοακουστικό πεδίο και την εμπλοκή ολοένα και περισσότερων stakeholders και policy makers (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, UNESCO, NORDICOM) στο εν λόγω πεδίο το οποίο συναντάται ως ¨παιδεία στα μέσα» (media literacy) η Ελλάδα καλείται με τη σειρά της να επιδείξει μια ανάλογη δραστηριότητα τόσο στο πεδίο της τυπικής όσο και μη-τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς επιταγές. 

 Abstract: In the emerging digital convergence era where media take up rapidly dominant role in everyday life of all citizens, it is more than crucial to take up measures on media literacy in order to enrich young people with a critical and objective approach against plethora of incoming media messages and working mechanisms. Following the European and global mobility on media and education policy making and the increasingly dynamic role of multiple stakeholders, such as the European Commission, the Council of Europe, UNESCO and NORDICOM, Greece is called upon to act and react with reporting on projects and actions undertaken on media literacy in typical and non typical environment, in order to align with the international norms. This proposal entails the dilemma of integrating media literacy in school as an autonomous course or cross-curricular along with a new Act voted in the USA recently on digital literacy as well as UNESCO Open Educational Resources. 

 

Εγγραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy): Εισαγωγή του πεδίου ‘Μέσα Επικοινωνίας’ στο Σχολείο του 21ου Αιώνα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Σοφία Παπαδημητρίου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 Προϊστ. Τμ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περίληψη: Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από Μέσα, αναδύονται νέοι εγγραμματισμοί όπως ο οπτικοακουστικός, ο ειδησεογραφικός ο διαδικτυακός αλφαβητισμός, η τηλεοπτική αγωγή. Η σύνδεσή τους με τη σχολική τάξη στοχεύει στην κριτική κατανόηση, την ανάπτυξη της αισθητικής και συναισθηματικής αγωγής των μαθητών και την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής επικοινωνίας στο εύρος των δυνατοτήτων των νέων και παραδοσιακών Μέσων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της Ευρ.Επιτροπής, ο εγγραμματισμός στα Μέσα αποτελεί «την ικανότητα της πρόσβασης, της κατανόησης και της κριτικής αξιολόγησης διαφορετικών πτυχών των Μέσων και των περιεχομένων τους, καθώς και της δημιουργίας Μέσων σε διάφορα πλαίσια». Ο στόχος της ένταξης του πεδίου ‘Μέσα Επικοινωνίας’ στη σχολική εκπαίδευση είναι να ενισχύσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες ενός υπερ-επικοινωνιακού κόσμου. O εγγραμματισμός στα Μέσα θα προσφέρει ερευνητικές, τεχνικές και κριτικές δεξιότητες, καθώς και γνώσεις και εννοιολογικά πλαίσια που απαιτούνται στις καθημερινές ζωές των ανθρώπων ως καταναλωτών, δημοκρατικών πολιτών, μελών οικογενειών και κοινοτήτων.

Abstract: Living in a world full of Media, it is crucial and useful for students to cultivate the ability of discovering, analyzing, sharing, discussing, criticizing (learning to learn), and also of creating new knowledge themselves, rather than building on memorization and accumulation of knowledge. Media Literacy consists an interdisciplinary field, which focuses on connecting school with the contemporary hyper-mediatised world. Education in publishing, documentation, and argumentation using new Media has a significant pedagogical value when everyone communicate and publish in a million ways and through a wealth of Media.