Αρχείο ετικέτας Εκπαίδευση

Γνώρισε τον Εαυτό σου μέσα από τη γιόγκα.

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας φιλοδοξεί να συμβάλει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία με μια πρόταση για την φυσική, συναισθηματική και νοητική αγωγή των επερχόμενων γενεών.

Abstract: The Helenic Yoga Association aspires to contribute to the National Dialogue for Education with a proposal concering the physical, emotional and mental education of forthcoming generations.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης “Γιώργος Ιωάννου” συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν πιθανές βελτιώσεις στη λειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και την ανάγκη για τον υπερκομματικό χαρακτήρα της παιδείας.

Abstract: Proposals on posible improvements on the Greek secondary school, educational system, the university entry exams, teacher training and the need for the excistance of an educational commity that would not change with the change of every government submitted by the teachers of the 2nd Lyseum of Thermi “George Ioannou”.

Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑ.Λ Λέρου

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία διοργανώθηκε την Παρασκευή 18/3/2016 στο χώρο του ΕΠΑ.Λ Λέρου συζήτηση προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις όσον αφορά την επικείμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τα θέματα τα οποία θίχτηκαν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΠΑ.Λ Λέρου (εκπαιδευτικοί , γονείς, μαθητές) αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή, την πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα καθώς και την ποιότητα αυτών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών και στελέχωσης σχολείων και τέλος αξιολόγηση μαθητών

Abstract: As part of the National Social Dialogue on Education held Friday 18/03/2016 at the site of EPAL Leros debate to be tabled proposals concerning the forthcoming education reform. The issues raised by the entire educational community of EPAL Leros (teachers, parents, students) related to technical and material infrastructure, special support courses, timetables and curricula and their quality, teacher training, status changes in teacher’s service , teacher’s training and staffing of public schools and finally student’s evaluation.

Περί της ένταξης των όρων ¨τεχνολογικό” και “επαγγελματικό” στο Σχολείο που θέλουμε

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσαρά Χαριτωμένη

Περίληψη: Το τεχνολογικό να διαχωριστεί από το επαγγελματικό. Το πρώτο να εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών του Σχολείου Θεωρίας και Πράξης ως εργαστήριο και τεχνολογία συγκεκριμένου πεδίου. Το δεύτερο να αποτελέσει ξεκάθαρα την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση.


Abstract: Distinction between the terms “Technical” and “vocational” education and training. The first must be introduced within the curriculum of “Theory and Practice School” as laboratory course and specific field technology course. The second must constitute the post-education and training step.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ

Περίληψη: Η πρόταση μου περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων, τη σύσταση φορέα Εθνικής Μουσικής και την αντιπροσωπευτική εκλογή Πρύτανη εγνωσμένου κύρους και μονοετούς θητείας.

Abstract: My proposal involves structural changes affecting university mergers, the establishment operator National Music and representative election rector prestigious and annual mandate.

Μοριοδότηση της “ψυχής”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ευθυμίου Σπυριδούλα, φοιτήτρια Νομικής Αθηνών

Περίληψη: Προτεινόμενη λύση στον καίριο προβληματισμό που αφορά το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι η εξής μοριοδότηση ως bonus στην πρώτη και μόνο επιλογή του μαθητού των 2.000-2.500 μορίων, με σκοπό την επίτευξη του ονείρου και του ταλέντου καθενός. Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την τέχνη της επικοινωνίας, ήτοι ο διάλογος μεταξύ των μαθητών.

Abstract: Nowadays, regarding the university admission exams, the material question is the credit points. I suggest a bonus credit of 2.000-2.500 points which concerns only the first choice of university that intends to make your dream and real talent come true. According to the manner of teaching, it should be enriched with the art of communication among students, namely dialogue.