Αρχείο ετικέτας Εκπαιδευτικοί

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, Αξιολόγηση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη: Προτείνεται η αντικατάσταση της ψηφοφορίας από την αξιολόγηση των υποψηφίων σχολικών συμβούλων (σ.σ.), διευθυντών εκπαίδευσης (δ.ε.) και διευθυντών σχολικών μονάδων (δ.σ.) από τους εκπαιδευτικούς και περιγράφεται ο τρόπος.

 Abstract: Here is a description of how the vote could be replaced by the evaluation by teachers.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Περίληψη: Eμείς, οι εκπαιδευτικοί, αγωνιζόμαστε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και θα στηρίζεται στα ιδανικά, τις αρχές και αξίες της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθμισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και, συνολικά, της ανάπτυξης της κοινωνίας σε όλους τους τομείς. Oραματιζόμαστε μια παιδεία για τους νέους και τις νέες του σήμερα που θα επιτρέπει την κατανόηση και την ερμηνεία της πραγματικότητας στο σύνολό της, θα διασφαλίζει τη δυνατότητα του πολίτη να συμμετέχει ενεργητικά, υπεύθυνα και δημιουργικά στα κοινωνικά δρώμενα, θα προάγει τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρωπιστικά ιδανικά. Mια παιδεία που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αμφισβήτηση και τη διεκδίκηση, θα προάγει την αισθητική καλλιέργεια, τη συναισθηματική ανάπτυξη και την κοινωνική ωρίμανσή τους. Μια παιδεία που θα δημιουργεί πολίτες που θα έχουν συνείδηση των προβλημάτων του κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος και θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις και να διεκδικήσουν την υλοποίησή τους.

Παιδαγωγικά και διοικητικά θέματα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημοτικό Σχολείο Οίας Θήρας

Περίληψη: Ως Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάσαμε και καταλήξαμε σε ορισμένες προτάσεις βάσει των πραγματικών προκλήσεων που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Τις καταθέτουμε με την ελπίδα να συμβάλουμε στον εθνικό διάλογο που πραγματοποιείται για την Παιδεία.

Abstract: The Primary School of Oia shares the suggestions that were made by teachers, in order to participate in the national dialog for education, that takes place in our country these days.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Περίληψη: Μερικές διαπιστώσεις από την καθημερινή μας εμπειρία μας οδήγησαν στην διαπίστωση των συμπερασμάτων και των ιδεών που αναπτύσσουμε παρακάτω για ένα αποτελεσματικότερο σχολείο.

Abstract: Some suggestions through our experience lead us to participate in dialoge.

Κώδικας Δεοντολογίας Εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΣΙΤΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Περίληψη: Με το πέρασμα των χρόνων οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα κατά τη παιδαγωγική διαδικασία. Η κοινωνική θέση τους έχει κατέλθει και δεν θεωρούνται πλέον από την κοινωνία αυθεντίες, όπως στο παρελθόν. Η ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας σε χώρες του εξωτερικού έχει αποτελέσει ξεκάθαρη δήλωση των εκπαιδευτικών στόχων προς την κοινωνία. Το εκπαιδευτικό κίνημα στην Ελλάδα έχει τη δύναμη να δείξει τον δρόμο προς την επανατοποθέτηση του εκπαιδευτικού στα ψηλότερα επίπεδα της κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Abstract:Through the years, educators have to deal with constantly augmented problems during the education process. Their social status has declined and they are no longer dealed as in the past. Code of Deontology in foreigh countries has been a clear statement of the educational aims towards the society. The educational movement in Greece has the power to show the way towards the repositioning of the educator at the highest level of social trust.