Αρχείο ετικέτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Ψήφισμα διαμαρτυρίας ηλεκτρολόγων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Stamatiadis Stamatis

Περίληψη: Διενέργεια πραγματικού και ουσιαστικού, απροσχημάτιστου και καθαρού, αμερόληπτου, αντικειμενικού διαλόγου, χωρίς προαπαιτούμενα και ειλημμένες αποφάσεις (ενδεχομένως υπό το καθ’ ύλη αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας – Ε.ΣΥ.Π.) με τη συμμετοχή και έκφραση όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και των οργανώσεων εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών με τη συναίνεση των οποίων θα καταστεί εφικτή η αναγκαία μεταρρύθμιση.

 Abstract: Making real and meaningful, overt and pure, impartial, objective dialog.