Αρχείο ετικέτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προτάσεις στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία από το σύλλογο καθηγητών του 13ο Γυμνασίου Ηρακλείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περίληψη: Οι καθηγητές του 13ο Γυμνασίου Ηρακλείου – αφήνοντας στην άκρη κάθε έννοια οράματος για την Παιδεία και με πολύ ρεαλισμό – καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις αποβλέποντας στην άμεση βελτίωση βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην εκπαιδευτική βαθμίδα που υπηρετούμε: 1) Άμεση αντικατάσταση των Τριμήνων με Τετράμηνα. 2) Αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης στη διάρκεια των τριμήνων. 3) Μείωση της διδακτέας ύλης σε κάθε μάθημα και σύνδεσή της με τις «πραγματικές» ώρες διδασκαλίας. 4) Ενδυνάμωση της μητρικής γλώσσας των μαθητών με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. 5) Σύνδεση της ύλης των θετικών μαθημάτων. 6) Κατάργηση των μονόωρων. 7) Δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο. 8) Αναθεώρηση των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. 9) Αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 10) Επανεκτίμηση του τρόπου και του χρόνου διδασκαλίας των Project.

Abstract: The teaching staff of the 13th Junior High School of Heraklion, without cherishing any unrealistic and farfetched illusions concerning contemporary Greek educational reality, put forward the following educational proposals . These proposals, aspire to immediately deal with longstanding and thorny problems that torment the Greek educational system and aim to improve the overall teaching process . More specifically we claim: 1. That trimesters should be substituted by four month teaching periods. 2. There should be a revision of the way students are assessed throughout school terms.3. There should be a curtailment and restructuring of the syllabus in all cognitive fields 4.This new syllabus should respond to actual teaching hours and be tailored to the actual student needs . 5. The students’ mother tongue should be effectively boosted . 6. There should be a connection among the syllabuses of all scientific disciplines. 7. Abolishment of one-hour cognitive disciplines. 8. Students should be provided with a certificate of foreign language proficiency. 9. There should be a fertile revision of all regulations which govern schools of Secondary Education. 10. We should seek ways to substantially support our educational work. 11. There should be a reassessment of the way projects are carried out within the context of Secondary education.