Αρχείο ετικέτας ΕΚΠ/ΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Προτάσεις του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Σύλλογος Διδασκόντων Ειδικού Γυμνασίου-ΛυκείουΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης

Περίληψη: Το Ειδικό γυμνάσιο –Λύκειο ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης από την εποχή της ίδρυσής του το 1985 λειτουργεί σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των Σχολείων της Γενικής Εκπαίδευσης και δεν υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που να το εξειδικεύουν ούτε ως προς τα γνωστικά αντικείμενα ούτε ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Κρίνεται απαραίτητο από το σύλλογο διδασκόντων το ενιαίο αυτό αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης να διδαχθεί με άλλου είδους προσέγγιση και να είναι πιο ευέλικτο για να είναι πιο αποτελεσματικό για τους κωφούς μαθητές ,καθώς και να εμπλουτιστεί από τη μια με εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης και από την άλλη με υποστηρικτικά προγράμματα που θα υλοποιούνται από την κοινωνική υπηρεσία. Επίσης το δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχονται με την μορφή των ΣΔΕΥ –ΕΔΕΑΥ πρέπει να διευρυνθεί και με ειδικότητες κατάλληλες για την εκπαίδευση των κωφών και τέλος να επαναξεταστεί ο ρόλος των ΚΕΔΔΥ ως προς την καθολική ισχύ των γνωματεύσεών του.

Abstract:The Gymnasium and Lyceum for the deaf and the hearing-impaired of Thessaloniki since its foundation in 1985, operates according to the curriculum of the schools of General Education and there are no official regulations or legislation that differentiate them from other schools, neither in terms of the school subjects, nor on the assessment of the students. The teachers association finds imperative that the curriculum of the General Education be taught with a new more flexible approach in order to be more effective for the deaf and the hard of hearing, as well as it should be enriched with educational programs of special training and supportive programs provided by social services specialists. Moreover, the network of supportive services provided by SDEY (School Network of Education and Support) / EDEAY (School Boards of Diagnostic and Educational Assessment and Support) has to be extended with skilful experts adept at teaching deaf and hearing-impaired students. Finally, the role of KEDDY (Centre of Diagnosis and Genaral Diagnosis and Support) has to be re-examined as for the accuracy of its medical evaluations.