Αρχείο ετικέτας Εκσυγχρονισμός

Βήμα – βήμα για το Αειφόρο Σχολείο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Περίληψη: Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ Σχολείο πρέπει να είναι ψηφιακό, βιοκλιματικό, συνεργατικό, ευχάριστο για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς, ένα σχολείο με εγκαταστάσεις πολύ-λειτουργικές, ανοιχτό στην γειτονιά, ανοιχτό στην κοινωνία. Το Αειφόρο Σχολείο μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται το κτίριο και η λειτουργία του, η διδακτέα ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας της, τα συμπληρωματικά προγράμματα, η αξιολόγηση των μαθητών και καθηγητών κλπ. Οι προτάσεις μας στο Διάλογο για την Παιδεία αφορούν τα ακόλουθα θέματα: – Συντήρηση και αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής ώστε να αποτελεί ένα παραδειγματικό παιδαγωγικό περιβάλλον όπως και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις. – Εξασφάλιση του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού προκειμένου να υπάρχει σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός του διδακτικού έργου. – Εξασφάλιση του αναγκαίου υποστηρικτικού προσωπικού για την φύλαξη, την καθαριότητα και την διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας. – Ενεργή συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας και του συλλόγου γονέων στη λειτουργία και τη ζωή της σχολικής κοινότητας. Το συνεργατικό περιβάλλον μεταξύ καθηγητών – μαθητών και συλλόγου γονέων συνιστά τον κύριο άξονα του αειφόρου σχολείου. – Επανεκτίμηση του προγράμματος σπουδών, της ύλης των μαθημάτων καθώς και της αξιολόγησης. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να προάγει περισσότερο την βιωματική μάθηση, την κριτική σκέψη και την καλλιτεχνική παιδεία.

 Abstract:  Ιn the frame of the National Dialogue on Education, we here put a proposal under the name «The Sustainable School». Such a school is a multifunctional building, co-operative and open to the neighbourhood and to the society, which means extrovert to the world. First of all, the structural complex with its surroundings should be upgraded /renovated step by step upon the principles of sustainable development and with the contribution of the school community. Secondly, the educational system should provide the teachers with the appropriate means and skills in order to respond successfully to their tutorial tasks. Thirdly, education should be oriented towards the cultivation of free critical thinking and the development of skills rather than the accumulation of sterile knowledge based on exams. Last but not least, school is a community of partners (teachers, schoolchildren, parents) that can functions successfully if based on collaboration. We think that the integration of the largest sense of Sustainability in our students’ everyday school life will make our school a place that practices experiential methods of learning, will give a special value to the students’ choices, will improve our educational system.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 2/θ Νηπ/γείου Πλατανιά Ρεθύμνου συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν στα εξής: Ειδική Αγωγή : α. την παραπομπή νηπίου σε διαγνωστική ομάδα β.απαγόρευση παραμονής νηπίου με ειδικές εκπ/κές ανάγκες στο απογευματινό τμήμα του ολοήμερου νηπ/γείου χωρίς παράλληλη στήριξη, την αύξηση της επιδότησης σχολικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό του νηπιαγωγείου, την στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών.

Abstract: The teachers of the Nursery School of Platania Rethymnou have discussed and decided to make recommendations in the digital platform of the Ministry of Education.

 

Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αιγίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ

Περίληψη:Στα πλαίσια του Εθνικού και Κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, ο Σύλλογος των καθηγητών του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αιγίου, συνεδρίασε και κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων τις οποίες και παραθέτει. Ειδικότερα έγιναν προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των βιβλίων και του Εργαστηριακού εξοπλισμού, τις Διδακτικές προσεγγίσεις για Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Εσπερινά Λύκεια, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη συνεργασία με δομές Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Abstract: In the context of National and Social dialogue on Education, the teacher’s board of 2nd evening EPAL of Aigio, met and came up with a series of proposals as follows. In particular, proposals were referring to the modernization of books and the laboratory equipment, the teaching approaches in adult evening classes at a night school, the teachers’ training, the collaboration with psychosocial support structures.