Αρχείο ετικέτας ενεργός πολίτης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΣΕΝΤΟΥ

Περίληψη: Αν και ο στόχος της ελεύθερης,ουσιαστικής πρόσβασης στη γνώση για ολους είναι σίγουρα το ζητούμενο Αν και τα οικονομικά ζητήματα της παιδείας είναι ένα σημαντικό θέμα,αλλά όχι αξεπέραστο εμπόδιο Μιλώντας από την καθόλου ευοίωνη, σίγουρη, άνετη θέση που έχω στην φροντιστηριακή εκπαίδευση(βλέπε παραπαιδεία) Απευθύνω ένα μεγάλο SOS σε όσους σχεδιάζουν και αποφασίζουν για το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης : Το ενδιαφέρον των μαθητών,η θέληση για μάθηση,η προσπάθεια και η προσήλωση στο στόχο και κυρίως το επίπεδο των γνώσεων που αποκομίζουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και,σαν συνέπεια,τους συνοδεύει στην τριτοβάθμια, ή απλά στην υπόλοιπη ζωή τους…Πέφτει συνέχεια,σταθερά,από χρόνο σε χρόνο,με μαθηματική ακρίβεια Μπορούμε λοιπόν,σαν αποτέλεσμα συζητήσεων,αποφάσεων και μέτρων,να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο και τελικά να στοχεύσουμε επιτέλους προς τα πάνω; Μπορεί ο διάλογος να μη μείνει μόνο διάλογος αλλά να γίνει επιτέλους πράξη;

Abstract: RELEGATION OF THE ROLE OF SCHOOL

Εγγραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy): Εισαγωγή του πεδίου ‘Μέσα Επικοινωνίας’ στο Σχολείο του 21ου Αιώνα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Σοφία Παπαδημητρίου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 Προϊστ. Τμ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περίληψη: Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από Μέσα, αναδύονται νέοι εγγραμματισμοί όπως ο οπτικοακουστικός, ο ειδησεογραφικός ο διαδικτυακός αλφαβητισμός, η τηλεοπτική αγωγή. Η σύνδεσή τους με τη σχολική τάξη στοχεύει στην κριτική κατανόηση, την ανάπτυξη της αισθητικής και συναισθηματικής αγωγής των μαθητών και την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής επικοινωνίας στο εύρος των δυνατοτήτων των νέων και παραδοσιακών Μέσων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της Ευρ.Επιτροπής, ο εγγραμματισμός στα Μέσα αποτελεί «την ικανότητα της πρόσβασης, της κατανόησης και της κριτικής αξιολόγησης διαφορετικών πτυχών των Μέσων και των περιεχομένων τους, καθώς και της δημιουργίας Μέσων σε διάφορα πλαίσια». Ο στόχος της ένταξης του πεδίου ‘Μέσα Επικοινωνίας’ στη σχολική εκπαίδευση είναι να ενισχύσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες ενός υπερ-επικοινωνιακού κόσμου. O εγγραμματισμός στα Μέσα θα προσφέρει ερευνητικές, τεχνικές και κριτικές δεξιότητες, καθώς και γνώσεις και εννοιολογικά πλαίσια που απαιτούνται στις καθημερινές ζωές των ανθρώπων ως καταναλωτών, δημοκρατικών πολιτών, μελών οικογενειών και κοινοτήτων.

Abstract: Living in a world full of Media, it is crucial and useful for students to cultivate the ability of discovering, analyzing, sharing, discussing, criticizing (learning to learn), and also of creating new knowledge themselves, rather than building on memorization and accumulation of knowledge. Media Literacy consists an interdisciplinary field, which focuses on connecting school with the contemporary hyper-mediatised world. Education in publishing, documentation, and argumentation using new Media has a significant pedagogical value when everyone communicate and publish in a million ways and through a wealth of Media.