Αρχείο ετικέτας ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύνταξη Ενιαίων Πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας (Κριτήρια) για μόνιμους διορισμούς και για πρόσληψη αναπληρωτών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περίληψη: Θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πρόταση διαμόρφωσης ενός μόνιμου, αξιόπιστου, αξιοκρατικού και σύγχρονου συστήματος διορισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (μόνιμοι και αναπληρωτές).

Abstract: The subject of this thesis is the proposal of forming a permanent, reliable, modern and meritocratic appointment system in the Greek educational system (Officials and deputies).