Αρχείο ετικέτας ενισχυτική διδασκαλία

Ουσιαστική δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Περίληψη: Καταθέτουμε ατομικές ενυπόγραφες προτάσεις για ζητήματα διοικητικά, διαμόρφωσης ΑΠΣ και ανάδειξης του παιδαγωγικού και ανθρωπιστικού ρόλου του Σχολείου.

Abstract: We propose our signed individual statements for managering issues, related to analytical program of studying and a leading role of paidagogical and humanitarian aspect of Secondary School.

 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2o GYMNASIO NAXOU

Περίληψη: Οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Νάξου προτείνουν μεταξύ άλλων : την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων – μείωση της ύλης, τη θεσμική καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενσωμάτωση σε αυτήν δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου – ολοήμερο γυμνάσιο, την επαναλειτουργία βιβλιοθηκών και χώρων αναγνωστηρίου, την επάνδρωση όλων των σχολείων με μόνιμο βοηθητικό προσωπικό, τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και την έκδοση τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας από τη δημόσια εκπαίδευση.

 Abstract: Teachers of 2nd High School of Naxos suggest: revision of curriculum, institutional establishment of remedial teaching integrated with cultural activities, reopening of libraries and study rooms, permanent support staff in all schools, redefinition of pupil evaluation system, foreign language qualification through public education.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Περίληψη: Οι προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν την αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών, την υποστήριξη από σχολικούς ψυχολόγους, τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα, τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 Abstract: The teachers of the 1st High School of Voula submit their proposals for improvement of the studies, reduction of students per class, support by school psychologists and the teachers’ continuous training.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή. Μείωση της ύλης. Τα τρία τρίμηνα να μετατραπούν σε δυο τετράμηνα. Περιβαλλοντικά προγράμματα ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ενισχυτική διδασκαλία στο κάθε σχολείο που να ξεκινά από τον Οκτώβριο..Επανακαθορισμός των υποχρεωτικών διαγωνισμάτων και αξιολόγησης μαθητών. Απαλλαγή διευθυντών από ωράριο διδασκαλίας. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ετήσια βάση τόσο σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα, όσο σε θέματα σχολικής βίας, μαθησιακών δυσκολιών και γενικά εφηβικής ψυχολογίας. Ψυχολόγος , υπεύθυνος σε κάθε σχολική μονάδα. Φύλαξη σχολείων. Γραμματειακή υποστήριξη για μεγάλα σχολεία. Οι καθηγητές των φυσικών επιστημών προτείνουν α. πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με μαθητές λιγότερους από 10. Αλλαγή των βιβλίων Φυσικής Α,Β,Γ τάξεων και Γεωλογίας- Γεωγραφίας Α΄ Β΄ τάξης δίνοντας έμφαση στη Γεωλογία. Η καθηγήτρια Γαλλικών προτείνει αλλαγή βιβλίων. Η ειδικότητα της Θεολογίας προτείνει ό,τι και ο Σύλλογος Θεολόγων για νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η ειδικότητα του γυμναστή προτείνει περισσότερες ώρες γυμναστικής και υλικοτεχνική υποδομή. Φιλόλογοι προτείνουν για τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα πιο απλά και κατανοητά , μείωση της διδακτέας ύλης και λιγότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Αγγλική φιλολογία: Αλλαγή βιβλίων (τουλάχιστον Β τάξης αρχαρίων και Γ τάξης Γυμνασίου), αύξηση ωρών διδασκαλίας Αγγλικών και σύνδεση με την απόκτηση πτυχίων.

 Abstract: Individual suggestions of Anthousa’ s High School faculty concerning the National Dialogue for Education.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Περίληψη: 1. Υπεύθυνος Ολόήμερου 1 εκπαιδευτικός και στελέχωση με ειδικότητες. 2.Πλήρης και έγκαιρη στελέχωση υποστηρικτικών δομών, λειτουργία τμημάτων ειδικής αγωγής σε όλα τα σχολεία, παρουσία σχολικού ψυχολόγου σε κάθε πολυθέσιο σχολείο με οργανικές θέσεις, 3. Λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. 4.Στα σχολεία ΕΑΕΠ Πρόβλεψη για πρόωρη αποχώρηση των μαθητών 1 μέρα κάθε μήνα για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, και 1 φορά κάθε τρίμηνο για ενημέρωση γονέων και επίδοση βαθμολογίας.5. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων από την 1η Σεπτεμβρίου.6. Αύξηση του αριθμού των διδακτικών επισκέψεων και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισής τους.7. Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών όλων των των τάξεων με δεδομένη φόρμα αξιολόγησης. Κατάργηση της αριθμητικής κλίμακας και της κλίμακας γραμμάτων.8. Οργάνωση σεμιναρίων σε τακτική βάση, ανάπτυξη και διεύρυνση του θεσμού ενδοσχολικής επιμόρφωσης.9. Μείωση διδακτέας ύλης Μαθημ. Α΄τάξης, Αλλαγή βιβλίων μαθηματικών Α΄και Ε΄τάξεων, Αλλαγή βιβλίων Αγγλικών σε τάξεις Γ΄- Ε΄-Στ΄. Αναδιάρθρωση της ύλης της Ιστορίας Στ τάξης – αλλαγή βιβλίων ιστορίας Στ΄τάξης.

 Abstract: ALL-DAY SCHOOL a. Pe 70 teacher in charge assisted by specialized instructors. SPECIAL EDUCATION a. Supportive structures operation b.All accession classes operation c.Presence of specializes psychologist/therapist on every day basis in multi- class schools. REMEDIAL TEACHING Operation of all classes of Remedial Teaching. SCHOOL TIMETABLE -Arrangements for students’ early departure once a month for teachers’ Association meetings. -Early staffing of all schools from the beginning of school year. -School outings/day trips increase in number. ASSESSMENT OF PUPILS -Descriptive evaluation and elimination of grading scale. EDUCATION -organization of seminars on regular basis, open to all( administration, pedagogical training, with innovative exemption from teaching duties.

 

Προτάσεις συλλόγου καθηγητών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΕΤΡΙΤΣΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα , τα σχολικά εγχειρίδια, τις ώρες διδασκαλίας καθώς και τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 Abstract: Suggestions for education.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ.ΠΕΡΑΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ

Περίληψη: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Abstract: TEACHERS’ BOARD AND PARENTS BOARD OF THE 2ND PRIMARY SCHOOL OF PERAIA PRESENT THEIR PROPOSALS IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL DIALOGUE ON EDUCATION.

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

Για μία καλύτερη εκπαιδευτική πρακτική στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας

Περίληψη: Προτείνεται η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας από τον Οκτώβριο, μείωση της διδακτέας ύλης και παροχή δημιουργικής παρεμβατικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών εκτός διδακτέας ύλης, δυνατότητα μίας ουσιαστικής δεύτερης εξεταστικής ευκαιρίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους, χωρίς να στηρίζονται στην «καλή διάθεση» των εκπαιδευτικών για ευνοϊκότερη βαθμολόγηση. Προτείνεται ακόμη η αλλαγή του βιβλίου των μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου. Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, με νέα βιβλία, η δυνατότητα πιστοποίησης της επάρκειας της ξένης γλώσσας μέσα στα δημόσια σχολεία, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας της κατά τρεις ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η υποχρεωτική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από το Δημοτικό έως και το Λύκειο, με την ίδια δεύτερη ξένη γλώσσα και η δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας ξένων γλωσσών με εποπτικά μέσα. Επιπλέον, προτείνεται η επαναφορά των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε τρεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου και σε δύο για τη Γ’ Γυμνασίου και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου με αθλητικό υλικό. Τέλος, προτείνεται η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων σε όλες τις τάξεις και σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη, ειδικότερα για σχολεία με περισσότερους από εκατό μαθητές.

Abstract: It is recommended that the opening of Remedial Teaching should take place in October each year, the curriculum should be reduced and teachers should be provided with the opportunity to intervene creatively beyond school curriculum. Students of 3rd grade of Junior High school should be given the opportunity of an essential second testing period chance in order to improve their marks without depending on “good mood” of schoolteachers for more favorable marking. Alteration of the book of mathematics in the 1st Grade of Junior High school is recommended. Drawing up new syllabuses of teaching foreign languages using new books is also recommended. The possibility of certification of competency in foreign languages in State schools, increase of teaching hours (three hours weekly) in all educational levels, compulsory teaching of two foreign languages beginning in Primary School up to Senior High school continuing the same foreign language as a second one and creating foreign language classrooms, using appropriate teaching aids , are also some more proposals. Furthermore bringing back three teaching hours in Physical Education in 1st and 2nd grades of Junior High School and two teaching hours in the 3rd grade and the improvement of school facilities with sport equipment.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περίληψη: Υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς για τον εθνικό διάλογο.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.