Αρχείο ετικέτας ενισχυτική διδασκαλία

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ Κατερίνης

Περίληψη: Προκειμένου να καταγραφούν οι γνώμες και οι προτάσεις των μαθητών του 5ου ΓΕΛ Κατερίνης, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, δόθηκε ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου επικεντρωμένες στο θεσμό του λυκείου) σε κάθε τμήμα και ζητήθηκε να συμπληρωθεί κατά τη διεξαγωγή της τακτικής μηνιαίας συνέλευσης τμήματος. Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο ως προς την καταγραφή των προβλημάτων στο θεσμό του λυκείου όσο και ως προς τις προτεινόμενες λύσεις. Τα παιδιά έθιξαν σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την παιδεία και ιδιαίτερα με το λύκειο. Πρωτότυπες ιδέες δεν καταγράφτηκαν μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενες. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έχουν άποψη, προβληματισμό και προτάσεις στα θέματα της παιδείας. Από την επεξεργασία των απαντήσεων διαφαίνεται ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το σημερινό λύκειο και ειδικά το ενδιαφέρον των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων στρέφεται στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία επιθυμεί αλλαγή του σημερινού συστήματος. Επιπλέον σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές αναφέρονται στην ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες και στους αδύνατους οικονομικά μαθητές, επιθυμούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την καλύτερη επιλογή της διδακτέας ύλης και τη μείωσή της. Επίσης προτείνουν την εφαρμογή καλύτερων μεθόδων διδασκαλίας που ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

 

Προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Περίληψη: Προτάσεις για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, για το πρόγραμμα – λειτουργία δημοτικών σχολείων, το θεσμικό πλαίσιο, τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό.

Abstract: Proposals on the content of textbooks, for the timetable of elementary schools, the institutional framework, teachers and support staff.

Προτάσεις του ΓΕΛ Κρηνίδων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

Περίληψη: Επιγραμματικές προτάσεις από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, μαθητές και σύλλογο διδασκόντων.

 

Προτάσεις του Ημερησίου Γυμνασίου Αντιρρίου στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γυμνάσιο Αντιρρίου

Περίληψη:Μετά από συνεδρίαση -συζήτηση ο σύλλογος του Γυμνασίου Αντιρρίου καταθέτει προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Abstract:As a result of a meeting and discussion the staff of Junior High School of Antirrion contributes to the National Dialogue of Education the suggestions of teachers, students and parents.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2ου ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2 ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ-ΑΤΤΙΚΗ

Περίληψη: Ι. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14χρονη υποχρεωτική παιδεία. Για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ μαθήματα γενικής παιδείας μόνο. Δημιουργία Δ’ τάξης για προπαρασκευαστικά τμήματα εξειδίκευσης με βαθμολογία που θα προκύπτει μέσα από σειρά αξιολογήσεων. (Μοριοδότηση – επανάληψη της τάξης για περισσότερα μόρια : μια συνεχής διαδικασία). Ειδικά μαθήματα για παιδιά που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα Ελληνικά. Ορισμένα μαθήματα να γίνονται εκτός σχολείου με τη μορφή επίσκεψης (πχ σε χώρο μουσείου) ή συζήτησης με εξωτερικούς επισκέπτες. Για τις σχολικές γιορτές: ορίζονται σαν project στην αρχή της χρονιάς οι 3 γιορτές με συγκεκριμένους μαθητές. Στο 2ωρο του poject γίνονται οι πρόβες χωρίς να χάνονται ώρες μαθήματος. ΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 16:30. Από τις 9:00 μέχρι τις 13:00. Και στη συνέχεια 14:30-16:30. Πρόβλεψη υποχρεωτικής ενίσχυσης αδύνατων μαθητών μέσα στο σχολείο με υπόδειξη από τον διδάσκοντα για πόσο χρόνο για κάθε περίπτωση μαθητή. ΙΙΙ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα γνωστικά αντικείμενα, επαγγελματικό προσανατολισμό κ. ά. Συνεργασία – ανατροφοδότηση συναδέλφων ίδιας ειδικότητας. Ελεύθερη επιλογή ενός συγγράμματος για όλες τις τάξεις του Λυκείου σε κάθε μάθημα. Εβδομαδιαία μία ώρα ατομικών συναντήσεων καθηγητών με τους μαθητές προσμετρούμενη στο ωράριο για ενίσχυση, συζήτηση κλπ. Μείωση του εξωδιδακτικού έργου για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν. Όλες οι εργασίες που κάνουν να είναι σχετικές με το εκπαιδευτικό τους έργο. IV. ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤHΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μείωση της ύλης σε όλα τα μαθήματα. Ελευθερία στην επιλογή βιβλίου. Πρόγραμμα σπουδών – αλλαγή ώστε να ενισχύεται και να προωθείται η συνεργατική διαδικασία στην τάξη. 2ωρο μέσα στην εβδομάδα – για γιορτές, προπονήσεις, ομάδες θεάτρου, κοινωνική δράση κλπ παιδιά ενταγμένα σε ομάδες. Διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων με συνδιδασκαλία ορισμένη από την αρχή της χρονιάς στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Να μειωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα. Καθιέρωση 5ωρου. H έναρξη των μαθημάτων στις 9 πμ. V. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη. Διευκόλυνση στο σχεδιασμό και την έγκριση των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ενημέρωση γονέων για απουσίες ηλεκτρονικά και μόνον. Συνεργασία σχολείων με μουσεία. Μικρότερα τμήματα (<=20 μαθητές) Λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 14χρονη υποχρεωτική παιδεία για το Λύκειο. Για τις τάξεις Α΄, Β΄ (ή και Γ΄) μαθήματα γενικής παιδείας μόνο. Δημιουργία Δ’ τάξης (ή Γ΄ και Δ΄ ανάλογα με την απορροφητικότητα των Σχολών ανά Πεδίο) για προπαρασκευαστικά τμήματα εξειδίκευσης με βαθμολογία που θα προκύπτει μέσα από σειρά αξιολογήσεων. (Μοριοδότηση – επανάληψη της τάξης για περισσότερα μόρια : μια συνεχής διαδικασία). Ειδικά μαθήματα για παιδιά που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα Ελληνικά. Μαθήματα να γίνονται εκτός σχολείου με τη μορφή επίσκεψης (πχ σε χώρο μουσείου) ή συζήτησης με εξωτερικούς επισκέπτες. Για τις σχολικές γιορτές: ορίζονται σαν project στην αρχή της χρονιάς οι 3 γιορτές με συγκεκριμένους μαθητές. Στο 2ωρο του poject γίνονται οι πρόβες χωρίς να χάνονται ώρες μαθήματος Φύλαξη του σχολείου όλο το 24ωρο. Ξεχωριστή αίθουσα καλλιτεχνικών, θεάτρου, κινηματογράφου με το απαραίτητο υλικό. Να υπάρχει ο/η ψυχολόγος του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Abstract: I. School Timetable and Curriculum • Compulsory education lasts for 14 years. General education courses are provided in A, B and C grades. There is provision for a fourth grade of preparatory nature with specialized courses which will include a combination of students being graded and evaluated. (Acquiring credits-class repetition for more credits: an on-going procedure). • Specialized courses for students whose native language is not Greek. • Certain subjects will be conducted outside school in the form of field trips or conversing with external visitors. • National holiday celebrations will be assigned at the beginning of each school year as two-hour projects carried out with a specific number of students. These sessions will be held on a weekly basis within the school timetable. II. Tutorial teaching • General courses will be held from 9:00 a.m. until 13:00 p.m. Tutorial classes will be held from 14:30 p.m. until 16:30 p.m. • Provisional obligatory support for weak students at school after the teacher’s suggestions. III. In-service Teacher Training and Teacher Educational Support • In-service teacher training concerning specific fields, vocational training, etc. • Co-operation and feedback among teachers in the same discipline. • Free choice of coursebook for each subject in all school grades. • Weekly one-to-one sessions between teacher and student for discussion and reinforcement. • Reduction of teacher’s involvement in administrative work. IV. Quantity and quality of syllabus • Reduction of syllabus in all subjects. • Freedom of choice in selecting school material. • Co-operative learning. • A two-hour session a week within the school timetable dedicated to celebrations, athletic training, theatrical groups, social activities, etc. • Cross-curricular approach of subjects with co-teaching defined at the beginning of the school year. • Reduction of teaching hours. Establishing 5 hours of teaching sessions. • School commences at 9:00 a.m. V. Administration-Availability of school material-Employing staff • Hiring permanent personnel for administrative support. • Reduction of bureaucratic procedures concerning educational field trips. • Informing parents of students’ absences by email. • Co-operation between schools and museums. • Smaller classes (‹= 20 students). • Operation of library facilities throughout the school day. • Auditorium for film viewing and theatrical productions. • Guidance counseling for psychological support on call.