Αρχείο ετικέτας Επαγγελματικά δικαιώματα

Αντίθεση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς στην πρόταση του ΥΠ.Π.Ε.Θ σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1 ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Περίληψη: Σύλλογος Διδασκόντων του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς αντιτίθεται στην πρόταση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την αλλαγή της δομής και του αναλυτικού προγράμματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Abstract: The council of the teaching staff of EPAL of Levadia is against the proposal of the Greek Ministry of Education as far as the alteration of the structure and the curriculum of Greek Technical Vocational Education is concerned.

Εισαγωγή στις ΑΕΝ με πτυχιο Ναυτικού Τομέα ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαδάκης Στάμος

Περίληψη: Προτείνουμε τεκμηριωμένα το διακίωμα εισαγωγής στις ΑΕΝ Πλοιάρχων ή/ και Μηχανικών, μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας για την απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας.

Abstract: Προτείνουμε τεκμηριωμένα το διακίωμα εισαγωγής στις ΑΕΝ Πλοιάρχων ή/ και Μηχανικών, μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας για την απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας.