Αρχείο ετικέτας Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Περίληψη: Ο συλλογος διδασκόντων του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας έχει καταλήξει σε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την επαγγελμπατικη εκπαίδευση . Σε ό, τι αφορά τη δομή της επαγγελματικής εκπαιδευσης , προτείνεται ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έκτος των Ανωτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων . Θα πρέπει να έχουν ισες ευκαιρίες για όλες τις μορφες εκπαιδευσης σε καθε εκαπιδευτική βαθμίδα σύμφωνα με το σύνταγμα .

Abstract: The teachers’ Board of EPAL Kalabaka have come up with some suggestions regarding technological education. As far as the structure of vocational High School is concerned, it is suggested that EPAL graduates have the opportunity to access Higher Educational Institutions. They should have epal opportunities to higher educations according to the constitution.

Η αναγκαιότητα του θεσμού Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Βασίλης Ζενζεφύλης ΠΕ18.08 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας

Περίληψη: Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης του θεσμού της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, με στόχο την άρση των εμποδίων που δυσκολεύουν την σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τη μετέπειτα ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών.

Abstract: This article attempts to highlight the necessity of Counselling and Vocational Guidance in Secondary Vocational Education in order to remove obstacles that complicate the connection between labour market and the educational process and the subsequent smooth social and professional integration of students.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Περίληψη: Δέσμη μέτρων και προτάσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που εκτιμούμε πως μπορεί θεσμικά να εξετασθεί και ν’ αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα.

Abstract: Proposals that we appreciate they can change things for better.

Αντίθεση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς στην πρόταση του ΥΠ.Π.Ε.Θ σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1 ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Περίληψη: Σύλλογος Διδασκόντων του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς αντιτίθεται στην πρόταση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την αλλαγή της δομής και του αναλυτικού προγράμματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Abstract: The council of the teaching staff of EPAL of Levadia is against the proposal of the Greek Ministry of Education as far as the alteration of the structure and the curriculum of Greek Technical Vocational Education is concerned.

Μπορούν να αποκτήσουν αξία οι σπουδές και η επιμόρφωση στην Ελλάδα;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ / ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Ζούμε σε μια χώρα με περίσσεια συσσωρευμένης γνώσης αλλά και ιστορικών, πολιτιστικών, φυσικών και παραγωγικών πόρων, οι οποίοι είναι αναξιοποίητοι ή αξιοποιούνται ανορθολογικά και «καταναλώνονται» απερίσκεπτα από ένα ιστορικά διαμορφωμένο επιχειρείν, το οποίο, κατά κανόνα, δεν φαίνεται να επιλέγει την επιστήμη, την τεχνολογία και την οργάνωση ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η εικόνα συμπληρώνεται από το παράδοξο της απασχόλησης, το οποίο παρατηρείται στην Ελλάδα, δηλαδή, το γεγονός ότι οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων δεν επηρεάζονται σημαντικά από το μορφωτικό τους επίπεδο, όπως στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο οδυνηρή για τους νέους, όπου παρατηρείται αντιστροφή της διεθνούς τάσης, δηλαδή, εμφανίζεται μεγαλύτερη ανεργία στους κατέχοντες μεταπτυχιακά έναντι των αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους επιστήμονες έναντι των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι αυτών με υποχρεωτική εκπαίδευση κλπ. Ίσως λοιπόν δεν φαντάζει περιττό, ακόμη και σε έναν διάλογο για την Παιδεία, να προσπαθούμε να αποδείξουμε την ανάγκη η Πολιτεία, αλλά ιδιαιτέρως το Υπουργείο Παιδείας, να αναδείξουν στην πράξη την αξία που έχουν η επιστήμη, η γνώση, η επιμόρφωση, η τέχνη και η μαστορική και να αξιοποιήσουν τους κατόχους τους ως καταλύτες αλλαγής προτύπου, για μια άλλου είδους κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Abstract: We live in a country with an excess of accumulated knowledge and historical, cultural, natural and productive resources that are unexploited or exploited irrational and “consumed” recklessly. Business, does not choose Ε&Τ and organization development as competitive advantages. The unemployment of young scientists, is affected by the “employment paradox”. That means the employment conditions of workers are not significantly affected by education level, as it happens in other countries. We try to describe the appropriate actions for the State and mainly the Ministry of Education, to highlight the value of science, knowledge, culture and art.