Αρχείο ετικέτας επαναπροσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2o GYMNASIO NAXOU

Περίληψη: Οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Νάξου προτείνουν μεταξύ άλλων : την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων – μείωση της ύλης, τη θεσμική καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενσωμάτωση σε αυτήν δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου – ολοήμερο γυμνάσιο, την επαναλειτουργία βιβλιοθηκών και χώρων αναγνωστηρίου, την επάνδρωση όλων των σχολείων με μόνιμο βοηθητικό προσωπικό, τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και την έκδοση τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας από τη δημόσια εκπαίδευση.

 Abstract: Teachers of 2nd High School of Naxos suggest: revision of curriculum, institutional establishment of remedial teaching integrated with cultural activities, reopening of libraries and study rooms, permanent support staff in all schools, redefinition of pupil evaluation system, foreign language qualification through public education.