Αρχείο ετικέτας επιβράβευση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Περίληψη: Δέσμη μέτρων και προτάσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που εκτιμούμε πως μπορεί θεσμικά να εξετασθεί και ν’ αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα.

Abstract: Proposals that we appreciate they can change things for better.

Μοριοδότηση της “ψυχής”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ευθυμίου Σπυριδούλα, φοιτήτρια Νομικής Αθηνών

Περίληψη: Προτεινόμενη λύση στον καίριο προβληματισμό που αφορά το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι η εξής μοριοδότηση ως bonus στην πρώτη και μόνο επιλογή του μαθητού των 2.000-2.500 μορίων, με σκοπό την επίτευξη του ονείρου και του ταλέντου καθενός. Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την τέχνη της επικοινωνίας, ήτοι ο διάλογος μεταξύ των μαθητών.

Abstract: Nowadays, regarding the university admission exams, the material question is the credit points. I suggest a bonus credit of 2.000-2.500 points which concerns only the first choice of university that intends to make your dream and real talent come true. According to the manner of teaching, it should be enriched with the art of communication among students, namely dialogue.