Αρχείο ετικέτας καλλιτεχνικά μαθήματα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Περίληψη: Υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν οι αναθέσεις μαθημάτων των ειδικοτήτων των εφαρμοσμένων τεχνών (ΠΕ18.26, 18.27, 18.28) ώστε να πάρουν 1η ανάθεση Ιστορία Τέχνης και Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στα Γενικά Λύκεια όπως συμβαίνει στα ΕΠΑΛ, και τις 2ες αναθέσεις σε όλα τα μαθήματα των ΠΕ08. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν να μπορούν να καλύψουν τις ελλείψεις στις ειδικότητες των καλλιτεχνικών.

Abstract: There is a need to change the assignments of teachers of applied arts ( PE18.26 , 18.27 , 18.28 ) to take first assignment History Art and Free and Linear Design in General High schools , and second assignments in all courses of PE08 . So teachers who surplus can to address the shortcomings in PE08.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

Περίληψη: Υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων για την αναβάθμιση της παιδείας.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.

Τι θα άλλαζα στο σημερινό σχολείο;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ελένη Σίμου

Περίληψη: Πώς βλέπουν οι μαθητές τη διδασκαλία και τι θα ήθελαν να αλλάξει; Το πρόγραμμα των μαθημάτων χρειάζεται να γίνει πιο πλούσιο, πιο ζωντανό, πιο δημιουργικό. Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν από ένα πολύμορφο πρόγραμμα, τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό και καλλιτεχνικό. Μέσα από την φαντασία και την τέχνη της διδασκαλίας, η γνώση θα πηγάζει ζωντανά και βιωματικά. Πολλά παιδιά ζητούν έναν νέο τρόπο αξιολόγησης, όπου θα αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους, αλλά και οι προσπάθειες και οι μελλοντικές δυνατότητές τους. Η σχέση του δασκάλου με τον μαθητή είναι καθοριστική για την εκτύλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, και τη διάπλαση της κοινωνικής και ηθικής στάσης του στη ζωή. Αυτή ήταν και η έκκληση όλων των μεγάλων Ελλήνων παιδαγωγών.

Abstract: How do the pupils experience the lessons in the school and what would they like to change in it? The school program needs to be wider, more alive and creative. Every child has different needs, which can only be nurtured in a multi-faced program – theoretical, practical and artistic. Through fantasy and artistic of teaching, knowledge will emerge from life and experience. Many pupils ask for a new method of evaluation, which will respond to their abilities, their efforts and future possibilities. The teacher’s relation to the pupil is decisive for the development of the child’s personality, as well as its social and moral attitude in life. This was the appeal of all the inspired Greek educators.

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτέα ύλη, φαντασία, ζωντανό σχολείο, ο μαθητής στο κέντρο, παιδαγωγική τέχνη, ελευθερία δασκάλου, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, προσωπικές κλίσεις, ατομικές δυνατότητες, πολύπλευρο πρόγραμμα, καλλιτεχνικά μαθήματα, ηθική, ευθύνη του δασκάλου.

Για ένα ζωντανό σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχαήλ Τζιγκοτζίδης

Περίληψη: Η παιδεία είναι η πραγμάτωση της ανώτερης φύσης του ανθρώπου» (Χρίστος Τσολάκης). Το σχολείο είναι ο κοινωνικός χώρος όπου ο νέος άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητά του – μορφώνεται! Η κοινωνία, οι γονείς και οι δάσκαλοι έχουν την κοινή ευθύνη της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς. Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες και ζητά να αναπτύξει τις δικές του ικανότητες, ώστε να γίνει ένα ολοκληρωμένο, ελεύθερο, κοινωνικό και υπεύθυνο άτομο. Το σχολείο προσφέρει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα μαθημάτων, θεωρητικών, καλλιτεχνικών και δεξιοτεχνικών (χειροτεχνίες). Οι κατεκτημένες αξίες του πολιτισμού πρέπει να διατηρηθούν και οι δημιουργικές καινοτομίες να ενθαρρυνθούν. Η παιδαγωγική πράξη είναι η σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον – είναι η εμπνευσμένη αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή. Όλη η δομή της εκπαίδευσης πρέπει να στηρίζει αυτή την «τελετουργική» σχέση δασκάλου-μαθητή. Μια ευέλικτη και δημιουργική παιδεία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ευθύνες των διαφόρων κοινωνικών θεσμών και τις κατανέμει έτσι ώστε να διευκολύνεται η μορφωτική διαδικασία. Προτάσεις: 1. Διαχωρισμός των γενικών στόχων της παιδείας –ευθύνη του κράτους– και της ακολουθουμένης διαδικασίας υλοποίησής τους – ευθύνη σχολείου, δασκάλων και γονέων (αυτοδιαχείριση). 2. Δυνατότητα επιλογής σχολείου από τους γονείς. 3. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων να είναι συμβουλευτικό και να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή του. 4. Ένας δάσκαλος για όλες τις τάξεις του δημοτικού.

Abstract: A school is a social place for “culture”, where the young human being fashions his personality. The state, the parents and the teachers share the responsibility for edifying the new generation. In a collective school environment there must be place for an individual development. The school program has to be multifaceted: theoretical, artistic and practical. A flexible educational system allocates the responsibility of instruction among the different school institutions, according to their tasks and commitments.