Αρχείο ετικέτας Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Περίληψη: • Έγκαιρες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών • Σε όλα τα πολυδύναμα σχολεία ένας/μία επιπλέον δάσκαλος/α. • Μείωση της διδακτικής ύλης σ’ όλα τα μαθήματα • Επαναφορά λογοτεχνικών κειμένων • Επαναφορά σχολικών περιπάτων στο Δημοτικό σχολείο. • Διεύρυνση κλίμακας βαθμολογίας μαθητών/τριών. • Μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες • Μεγαλύτερη αυτονομία στον δάσκαλο • Κεντρική σύνταξη ενός σύννομου κανονισμού λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας. • Μηνιαίο επίδομα βιβλιοθήκης, τουλάχιστον 100 ευρώ, για την αυτομόρφωση των δασκάλων. • Στις παιδαγωγικές σχολές να διδάσκεται το μάθημα της ορθοφωνίας. • Δεύτερη ειδικότητα στις παιδαγωγικές σχολές • Επιλογές στελεχών με βελτιώσεις στο υπάρχον νομικό πλαίσιο

 

Προτάσεις για τα Δημοτικά

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γούτσος Μπάμπης/δάσκαλος

Περίληψη: Προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα. Καθεμία από αυτές πιστεύουμε πως χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση – εξειδίκευση από επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και εν ενεργεία Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους.

Abstract: Proposals for a range of issues . Each of them believe that needs special analysis – specialization by committees which should necessarily include active School Principals , teachers and school counselors