Αρχείο ετικέτας ΚΠΓ

Τα παιδιά μιλούν. Εμείς ακούμε. Αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα τους όμως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον διάλογο για την παιδεία και τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά και επιγραμματικά προτάσεις για το σχολείο όπως το θέλουν και το ονειρεύονται. 

Abstract: Having first been informed of the national dialogue on education the students were asked to make their personal contribution to it by recording their suggestions in brief concerning the school they desire and dream of.

Προτάσεις για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

 

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Το σχολείο της αριστεράς δεν πρέπει απλά να είναι σχολείο “ΊΣΩΝ ” ευκαιριών όπου όλοι,ψηλοί και κοντοί,θα έχουν ένα ίδιου ύψους κάθισμα να κάτσουν. Πρέπει να είναι ένα σχολείο “ΔΙΚΑΙΩΝ “ευκαιριών όπου καθένας ανάλογα με το ύψος του θα παίρνει ψηλότερο ή χαμηλότερο σκαμνάκι ώστε ΌΛΟΙ τελικά να βλέπουν από το ίδιο οπτικό σημείο τη γνώση.


Abstract: The school of the left shouldn’t simply be a school of “equal chances” where all, both short and taller , would share a same size stool to sit on. It has to be a school of “fair chances” where each one according to their height would be given a taller or shorter stool so that EVERY SINGLE STUDENT can view knowledge from the same perspective.