Αρχείο ετικέτας Κρίνεται απαραίτητη η μόνιμη παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο χώρο του σχολείου για αντιμετώπιση προβλημάτων πέραν της αρμοδιότητας των εκπαιδευτικών.

Μόνιμα να υπάρχει ψυχολόγος & κοινωνικός λειτουργός.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 46 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη:Κρίνεται απαραίτητη η μόνιμη παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο χώρο του σχολείου για αντιμετώπιση προβλημάτων πέραν της αρμοδιότητας των εκπαιδευτικών.