Αρχείο ετικέτας λειτουργία

Το Σχολείο μας όπως θα έπρεπε να είναι.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 6ο Δημοτικό Ν.Ιωνίας – Βόλου

Περίληψη: Σε αυτή την μελέτη, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Ιωνίας – Βόλου ομόφωνα καταθέτει τις προτάσεις του που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης με την επιφύλαξη για το αν ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία είναι ουσιαστικός ή προσχηματικός. Οι προτάσεις αφορούν τόσο θέματα οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, υποστηρικτικών υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της Σχολικής Μονάδας, όσο και γενικά θέματα προγραμμάτων σπουδών, ωρολογίων προγραμμάτων, σχολικών βιβλίων, αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, ειδικής αγωγής και περιβαλλοντικής αγωγής. Επίσης, γίνεται αναλυτική αναφορά στα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία κάθε τάξης, όπως επίσης και στα αντικείμενα των ειδικοτήτων στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).


Abstract: In this research, the board of teachers of 6th Primary School of N.Ionia – Volos unanimously file their proposals in the National Dialogue for Education. These proposals concern not only organizational, functional, structural and supporting issues but also educational programs, school books, quality, evaluation and special education.

Συχνά προβλήματα και σκέψεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o και 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Περίληψη: Το κείμενο αναφέρει συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στα δημόσια νηπιαγωγεία και κατευθύνσεις για την αποτελεσματική τους διαχειρίση. Τα θέματα που θίγει είναι οι εγγραφές των μαθητών, το ζήτημα των τραπεζοκόμων στα ολοήμερα, ο ορισμός και τα καθήκοντα προϊσταμένου/ης, ο χωρισμός τμημάτων, η προμήθεια υλικών, οι κτιριακές υποδομές, η επικοινωνία με τους γονείς, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι άδειες και οι εμβολιασμοί των νηπιαγωγών, καθώς και οι ευκαιρίες τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Abstract: This report focuses on issues that frequently preoccupy early childhood educators in public early childhood education establishments, and suggests certain directions for dealing efficiently with these issues. The report picks upon the following issues: student registrations, dining room services in all-day schools, selection and role of headteachers, class division, teaching materials provision, building maintenance, communication with parents, early childhood curricula, early childhood teachers’ leaves, vaccinations and opportunities for personal and professional development.